ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Πληρώνεται το υπόλοιπο των αγροτικών επιδοτήσεων

Το αρχικό πλάνο των αρµοδίων κάνει λόγο για σταδιακές πιστώσεις, αρχής γενοµένης από το τέλος της επόµενης εβδοµάδας και υποχρεωτικά µέχρι τις 30 Ιουνίου, όπως επιβάλλει ο κοινοτικός κανονισµός. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι -καλώς εχόντων των πραγµάτων- θα προηγηθούν οι εκκρεµότητες της ενιαίας που αφορούν το 3% της βασικής ενίσχυσης , το 5% του πρασινίσµατος και το 10% για τους αγρότες νεαρής ηλικίας, για να ακολουθήσει η εξόφληση των Βιολογικών, ύψους 52 εκατ. ευρώ.

Κι αυτό γιατί στις 16 Ιουνίου ήταν η τελευταία µέρα -αφού δόθηκε διήµερη παράταση- που οι πιστοποιητικοί φορείς µπορούσαν να στείλουν τα ΑΦΜ συµµόρφωσης των δικαιούχων παραγωγών στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ την ίδια µέρα έληξε και η προθεσµία των παραγωγών για αιτήσεις ανάκλησης ένταξης πράξης και τροποποίησης πράξης. Ακολουθούν διασταυρωτικοί έλεγχοι, για να βγει παρτίδα πληρωµής.

Το επόµενο διάστηµα αναµένεται να τακτοποιηθεί και το ζήτηµα των 5.500 κοµµένων κτηνοτρόφων για τις συνδεδεµένες ζωικής, καθώς οριστικοποιήθηκαν οι διοικητικές πράξεις, µετά το πέρας της προθεσµίας στις 7 Ιουνίου και όλα είναι έτοιµα για την πίστωση των λογαριασµών των δικαιούχων.

Περιθώριο µέχρι την 1η Ιουλίου έχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι που θέλουν να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή κατά των αποτελεσµάτων της 2ης εκκαθάρισης για την εξισωτική.

Η πληρωµή που ολοκληρώθηκε πριν λίγες ηµέρες αφορούσε συνολικό πόσο 3.536.522,66 ευρώ και αφορά 7.706 δικαιούχους.

Παράταση για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ

Αυτή η άτυπη παράταση αξιοποιεί το χρονικό περιθώριο των τροποποιήσεων, προκειμένου οι αριθμοί πρωτοκόλλου που θα πάρουν οι αγρότες να αφορούν σε εμπρόθεσμες δηλώσεις.

Επί της ουσίας, τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων έχουν προβλέψει τους αριθμούς πρωτοκόλλων για τις δηλώσεις που εκκρεμούν, προκειμένου όταν αυτές οριστικοποιηθούν, να εμφανιστούν στο σύστημα ως εμπρόθεσμες και να μην υπάρξει κάποια ποινή στο ύψος των ενισχύσεων.

Έτσι, καλούνται πλέον όσοι δεν πρόλαβαν να δρομολογήσουν την υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ, να επιταχύνουν προκειμένου να προλάβουν τη νέα άτυπη καταληκτική ημερομηνία μέχρι το τέλος του Ιουνίου.

Εφόσον όμως παρέλθει και αυτό το παράθυρο, από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η εκπρόθεσμη υποβολή:

α) της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση των ποσών κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα που ο/η κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα,

β) της αίτησης χορήγησης ή αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση κατά 3% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται/ή αυξάνουν την αξία τους το 2021 στον/την δικαιούχο.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ποινές δεν επιφέρουν καμία μείωση στον αριθμό των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο/η γεωργός, παρά μόνο στα δικαιούμενα ποσά.

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

#pgnews

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ