ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Νομός Χανίων

Διαμόρφωση χώρων καταφυγής πληθυσμού στην πλατεία Κολοκοτρώνη και στο πάρκο Σελίνου & Χάου

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ – ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020,  στον Άξονα Προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη», εντάχθηκε το έργο “Διαμόρφωση χώρων καταφυγής πληθυσμού στην πλατεία Κολοκοτρώνη και στο πάρκο Σελίνου και Χάου” στην πόλη των Χανίων, προϋπολογισμού 633.000 ευρώ.

Το έργο εντάθηκε στις 25/2/2021 και αφορά εργασίες για τη διαμόρφωση και οργάνωση των χώρων καταφυγής στα δύο κεντρικά σημεία της πόλης, με τη διαμόρφωση να αφορά τον απαραίτητο σχεδιασμό και κατασκευή υποδομών που θα πληρούν τα γενικά κριτήρια τα οποία θέτουν οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι προσωρινής συνάθροισης πολιτών μετά από σεισμό.

Στην πλατεία Κολοκοτρώνη, στο κέντρο των Χανίων, ο χώρος θα έχει συνολικό εμβαδόν 842,84 τ.μ. και θα εξυπηρετεί 293 άτομα, ενώ στο πάρκο Σελίνου, στη συνοικία της Νέας Χώρας συνολικό εμβαδόν 383 τ.μ. για 192 άτομα.

Σήμερα οι χώροι αυτοί λειτουργούν ως πάρκα και η πρόταση στοχεύει στη βελτίωση της προσβασιμότητας αλλά και την κατασκευή των απαραίτητων εγκαταστάσεων (ενίσχυση υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης).

Οι χώροι καταφυγής είναι αυτοί που θα συγκεντρωθούν οι κάτοικοι μετά από σεισμό και θα παραμείνουν από λίγες ώρες μέχρι και για 2-3 ημέρες. Οι προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν αυτοί οι χώροι καθορίζονται από αρμόδιους φορείς Πολιτικής Προστασίας όπως ο Οργανισμός Αντισεισμικής Πολιτικής (ΟΑΣΠ).

Για τον Δήμο Χανίων οι χώροι καταφυγής είχαν καθοριστεί στο Σχέδιο Οργάνωσης Χώρων Αντισεισμικής Προστασίας του (πρώην) Δήμου Χανίων που εκπονήθηκε από το ΤΕΕ σε συνεργασία με την πρώην Ν.Α. Χανίων (2007) και επικαιροποίηθηκαν το 2017 με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων του Δήμου Χανίων.

Και αυτό το έργο στοχεύει στη θωράκιση ενός μεγάλου μέρους της πόλης των Χανίων, ενώ υπενθυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί ένα ακόμη που εντάχθηκε τον Ιούλιο του 2020 στο ίδιο πρόγραμμα και αφορούσε ανάλογες παρεμβάσεις στο Πάρκο Πολυχρονίδη, στο Πάρκο “Φράγκικο” και στο Πάρκο στην περιοχή της Χαλέπας με συνολική και ενεργή επιφάνεια 1.661,587τ.μ. που δύναται να εξυπηρετήσει 832 άτομα.

Στόχος των δύο έργων είναι η αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής, για την κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής  για την οργάνωση και λειτουργία κοινόχρηστων χώρων του Δήμου οι οποίοι αποτελούν χώρους εκτόνωσης/ καταφυγής πληθυσμού μετά από σεισμό στην περιοχή επέμβασης των Β.Α.Α. Δήμου Χανίων.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίστηκε η 1η Σεπτεμβρίου 2021 και λήξη η 31-12-2022.

 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ