ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Νομός Χανίων

Προμήθεια και εγκατάσταση μικτού ψηφιακού συστήματος Ψηφιακής Κάρδιο – Αγγειογραφίας στο Νοσοκομείο Χανίων

Την προμήθεια ενός συστήματος Ψηφιακής Καρδιο-Αγγειογραφίας που αντικαθιστά το ήδη υπάρχον (λόγω παλαιότητας και υψηλού κόστους συντήρησης και αναλώσιμων), με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, υπέγραψε στις 5 Φεβρουαρίου ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Κρήτη 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη» του Ε.Π. «Κρήτη», με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έχει τον τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση μικτού ψηφιακού συστήματος Ψηφιακής Καρδιο-Αγγειογραφίας» για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων προϋπολογισμού 680.000 ευρώ.

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός Μικτού Συστήματος Ψηφιακής Καρδιο – Αγγειογραφίας, καθώς και τη πλήρη συντήρηση και επισκευή του συστήματος μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης και έως τη συμπλήρωση δεκαετίας.

Το μικτό σύστημα ψηφιακής καρδιοαγγειογραφίας περιλαβάνει:

  1. Γεννήτρια ακτινών -Χ.
  2. Ακτινολογική λυχνία.
  3. Αγγειογραφική ανάρτηση με Ψηφιακό Ανιχνευτή.
  4. Ψηφιακό Σύστημα Αγγειγραφικής Απεικόνισης.
  5. Εξεταστική τράπεζα.
  6. Ψηφιακό σύστημα απεικόνισης με ένα επίπεδο (singleplane) ανιχνευτή (flatpanel).
  7. Υπολογιστικό ψηφιακό σύστημα.
  8. Σταθμό ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και διάγνωσης.
  9. Παρελκόμενο εξοπλισμό.

Το συγκρότημα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για κάθε είδους διαγνωστικές και επεμβατικές καρδιολογικές / αγγειολογικές πράξεις, να ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες για τη βελτιστοποίηση της ψηφιακής απεικόνισης & την ελαχιστοποίηση της δόσης ακτινοβολίας, παράγοντες οι οποίοι θα αποτελέσουν βασικά κριτήρια επιλογής. Το κόστος της πλήρους συντήρησης και επισκευής βαρύνει τον Δικαιούχο και δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το ΕΣΠΑ.

Η ψηφιακή αγγειογραφία χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει διάφορες παθολογικές καταστάσεις, όπως ένα ανεύρυσμα, μία στένωση ή μία απόφραξη των αγγείων. Είναι μία επεμβατικού χαρακτήρα, διαγνωστική μέθοδος, με την οποία λαμβάνονται εικόνες των αγγείων, με σκοπό τη διερεύνηση των αγγειακών παθήσεων, όπως στενώσεις, αποφράξεις, αγγειοδυσπλασίες, ανευρύσματα κ.α. Όταν εκτελείται ενδαρτηριακά για την απεικόνιση αρτηριών καλείται αρτηριογραφία, ενώ όταν εκτελείται ενδοφλέβια για την απεικόνιση των φλεβών, καλείται φλεβογραφία.

Με την μέθοδο της ψηφιακής αγγειογραφίας μία χρωστική ουσία (σκιαγραφικό μέσο) εγχέεται δια μέσου ενός λεπτού εύκαμπτου καθετήρα, ο οποίος τοποθετείται εντός ενός αγγείου. Η χρωστική ουσία θα καταστήσει τα αγγεία ορατά στην ακτινογραφία. Ειδικότερα, υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο και με τη χρήση σκιαστικών μέσων, λαμβάνονται εικόνες από τα αγγεία σε διάφορα μέρη τους σώματος που είναι ιδιαίτερα υψηλής διαγνωστικής αξίας, μεγαλύτερης ακρίβειας σε σύγκριση με τις άλλες απεικονιστικές εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια της ψηφιακής αγγειογραφίας, εάν διαπιστωθεί κάποια βλάβη των αγγείων, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και θεραπευτικού χαρακτήρα ιατρικές τεχνικές, που αφορούν συνήθως την αγγειοπλαστική με μπαλόνι ή με ενδοπρόθεση (stent), στον ίδιο χρόνο, χωρίς να χρειαστεί εκ νέου παρακέντηση.

Η μέθοδος, παρότι επεμβατική, είναι σχετικά ακίνδυνη όταν εκτελείται σε ειδικά κέντρα και από εξειδικευμένο προσωπικό. Ο ασθενής νοσηλεύεται για μία ημέρα και την επομένη επιστρέφει στις δραστηριότητές του. Στην κλινική μας την τελευταία δεκαετία έχουν διενεργηθεί πολυάριθμες αγγειογραφίες, με απόλυτη επιτυχία, υψηλό διαγνωστικό αποτέλεσμα και χωρίς καμία σοβαρή επιπλοκή.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ