Δήμος Κισάμου

Νέα όρια ταχύτητας στον ΒΟΑΚ Κισάμου – Xανίων

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι οδηγοί οχημάτων που κυκλοφορούν από και προς την Κίσαμο Χανίων καθώς στο τμήμα του ΒΟΑΚ όπου εκτελούνται έργα αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων,  πριν τα Νoπήγεια, αλλάζουν πλέον τα όρια ταχύτητας.

Ειδικότερα, στην απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 25 Σεπτεμβρίου, καθορίζεται πως σε συγκεκριμένα τμήματα στην θέση που σύμφωνα με την απόφαση ονομάζεται «Μαυρομούστακο», το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι τα 50 χιλιόμετρα.

Στην απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής:

Και επειδή:

1. Στο αντικείμενο της εργολαβίας «Έργα αντιμετώπισης των κατολισθητικών φαινομένων στις θέσεις Μαυρομούστακο και Μεγάλα Χωράφια του Β.Ο.Α.Κ., στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων», ανάδοχου: «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» αρμοδιότητας της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ, περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η τοποθέτηση πινακίδων ορίων ταχύτητας.

2. Η εγκεκριμένη με την υπό στοιχεία Β/ΣΕΡ347/ΣΛ/ ΜΕ8/114556/27-04-2021 απόφαση της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ μελέ τη σήμανσης – ασφάλισης καθορίζει τα όρια ταχύτητας  του τμήματος από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 0+700 στη θέση Μαυρομούστακο του Β.Ο.Α.Κ., στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

3. Επειδή στο βόρειο πρανές της οδού σημειώνονται καταπτώσεις, η ταχύτητα κυκλοφορίας στην περιοχή αυτή περιορίζεται σε 50km/h για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της μεταβολής των ορίων μέγιστης ταχύτητας στο τμήμα από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 0+700 στη θέση Μαυρομούστακο του Β.Ο.Α.Κ., στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, όπως αποτυπώνονται στην εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης-ασφάλισης, με την υπ’ αρ. Β/ΣΕΡ347/ΣΛ/ΜΕ8/114556/27-04-2021 απόφαση της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ.

Τα σημεία αλλαγής των ορίων ταχύτητας περιγράφονται στον συνημμένο πίνακα.

Τα παραπάνω όρια ταχύτητας ισχύουν από την τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης.