Δήμος Κισάμου

Kίσαμος: Εγγραφές – Επανεγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

Ο Δήμος Κισάμου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών και επανεγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2022-2023 που θα διαρκέσουν από την Παρασκευή 20 Μαΐου έως και την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022.

Δικαίωμα αίτησης έχουν τα παιδιά που θα έχουν συμπληρώσει τα ΔΥΟΜΙΣΙ (2,5) ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (Ημερομηνία γέννησης έως 30-3-2020)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής, Στο ίδιο έντυπο περιλαμβάνονται και οι τρεις Σταθμοί.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Βεβαίωση εργασίας γονέων (υπαλλήλων, ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών, απασχολούμενων σε οικογενειακή επιχείρηση ν. 4075/2012) ή βεβαίωση ανεργίας κατά περίπτωση.

4. Ατομικό δελτίο υγείας υπογεγραμμένο από παιδίατρο και αντίγραφο βιβλιαρίου εμβολίων.

5. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων ζητείται και άδεια μόνιμης παραμονής στη χώρα, όπως αποδεικνύεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

6. Ε1 2020 γονέων.

7. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/ κηδεμόνα ότι αποδέχεται τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4249/Β’/05-12-2017.

8. Άλλα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση πχ αναπηρίας, ιδιότητα φοιτητή, στρατευμένου κλπ.

Η αίτηση και τα λοιπά έντυπα είναι αναρτημένα στο site του Δήμου Κισάμου  www.kissamos.gr .

Επίσης, είναι δυνατή η παραλαβή και από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κισάμου. Στην αίτηση αυτή, μπορούν να δηλωθούν ΚΑΙ οι τρείς σταθμοί με  σειρά προτεραιότητας βάσει προτίμησης.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, η αίτηση με τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο mail του γραφείου Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κισάμου: koinpaideia@gmail.com ή θα κατατίθενται σε έναν από τους τρεις παιδικούς σταθμούς: Κισάμου, Γραμπούσας ή Πλατάνου (είναι περιττή η κατάθεση περισσοτέρων αιτήσεων καθώς δυσκολεύει την διαδικασία.)

Πληροφορίες: στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς, καθημερινά από 9 π.μ. έως – 1 μ.μ.

Παιδικός Σταθμός Κισάμου: 2822022290

Παιδικός Σταθμός Πλατάνου: 2822041378

Παιδικός Σταθμός Γραμπούσας: 2822022755

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ