ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρευνα MRB: Η πρόθεση ψήφου – Ποιο θεωρούν οι πολίτες το σημαντικότερο πρόβλημα και τι λένε για τις εκλογές

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τάσεις της MRB για τον Ιούνιο 2022. Στην πρόθεση ψήφου και στα στοιχεία που καταγράφηκαν στις τάσεις της MRB, η ΝΔ είχε προβάδισμα 7,2% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ.

“Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση των ΤΑΣΕΩΝ (Δεκέμβριος 2021) το πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό τοπίο είναι εντελώς διαφορετικό.  Την περίοδο διεξαγωγής των συνεντεύξεων της προηγούμενης μέτρησης, τον Δεκέμβριο, το βασικό θέμα που απασχολούσε την κοινωνία ήταν η πανδημία, η οποία βρισκόταν σε αποδρομή, βάσει της αίσθησης των πολιτών, παρά τα αυξημένα κρούσματα και τους θανάτους.
Το δεύτερο θέμα που είχε αρχίσει να απασχολεί την κοινωνία ήταν η αύξηση του κόστους ζωής.  Μεταξύ των δύο μετρήσεων έχουν παρεμβληθεί α) ο πόλεμος στην Ουκρανία, β) οι επιπρόσθετες επιπτώσεις του πολέμου σε οικονομικό επίπεδο και σε θέματα ακρίβειας και γ) η αρνητική ρευστότητα σε επίπεδο διεθνών σχέσεων. Όσον αφορά στο εσωτερικό της Χώρας μετά την πανδημία βρισκόμαστε σε μία νέα πραγματικότητα που ακούει στο όνομα «Ακρίβεια»” αναφέρεται στην παρουσίαση της έρευνας.

Το 47,2% των Ελλήνων δηλώνει ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι εντελώς αδικαιολόγητη, το 24,9% αναγνωρίζει στην Ρωσία ότι σε αρκετά πράγματα έχει δίκαιο και εύλογες ανησυχίες και το 17,9% αναγνωρίζει ότι η Ρωσία έχει σοβαρούς λόγους να επέμβει στην Ουκρανία και παράλληλα υπάρχουν σοβαρές ευθύνες στις ΗΠΑ και στους δυτικούς συμμάχους των.

Το 29,5% των Ελλήνων πιστεύει ότι η σύρραξη είναι μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ενώ το 62,1%  πιστεύει ότι η σύρραξη είναι μεταξύ Ρωσίας και Δύσης.
Ως προς τις αυξήσεις των τιμών και την ακρίβεια το 41,4% πιστεύει ότι αυτή οφείλετε στις διεθνείς εξελίξεις, το 19,9% στον τρόπο που λειτουργεί η Ελληνική Αγορά και το 33,8% στην πολιτική της κυβέρνησης.

Ως προς τις επιπτώσεις του διεθνή παράγοντα στην αύξηση των τιμών και την ακρίβεια το 28,1% πιστεύει ότι αυτή οφείλεται στην σύρραξη Ρωσίας Ουκρανίας, το 30,4% ότι οφείλεται στα μέτρα που έλαβε η Δύση απέναντι στην Ρωσία και το 34,5% οφείλεται σε συστημικό πρόβλημα της διεθνούς οικονομίας που απλώς επέτεινε η σύρραξη.
Είναι εμφανές ότι καθώς ο καιρός περνά και α)η σύρραξη συνεχίζεται και β)η αίσθηση της ακρίβειας παραμένει σταθερή, το εκλογικό σώμα διαμοιράζεται σε επιμέρους απόψεις χωρίς συγκεκριμένο κέντρο βάρους επιρρίπτοντας ευθύνες παντού τόσο στο εξωτερικό όσο και στο  εσωτερικό.

Βαθμός Αισιοδοξίας & τα Συναισθήματα
Ως προς τον βαθμό αισιοδοξίας των πολιτών και τα συναισθήματα που επικρατούν στην κοινωνία η εικόνα είναι συνεπής προς όλους τους δείκτες και εμφανίζει σαφή χειροτέρευση σε σχέση με 6 μήνες πριν (Δεκεμβρίους 2021). Οι πολίτες πιστεύουν ότι η κατάσταση είναι σαφώς χειρότερη σε εθνικό αλλά και προσωπικό επίπεδο και ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Οι δείκτες που αφορούν στην κατάσταση της Ελλάδας αλλά και στην προοπτική των οικονομικών της Χώρας και των πολιτών, διαμορφώνονται ως εξής:

Δείκτες (Θετικές – Αρνητικές απόψεις) :
Ι) Γενική κατάσταση της χώρας σήμερα -> -55% (Δεκ. 2021 -46%)
ΙΙ) Οικονομία της χώρας σήμερα -> -58% (Δεκ. 2021 -50%)
ΙΙΙ) Προσωπική οικονομική κατάσταση σήμερα -> -37% (Δεκ. 2022 -31%)
IV) Εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης της χώρας στους επομένους 12 μήνες -> -37,7%
(Δεκ. 2021 -15,1%)
V) Εξέλιξη της προσωπικής τους οικονομικής κατάστασης τους επομένους 12 μήνες -> -29,2% (Δεκ.2021 -16%)
Την ίδια στιγμή τα αρνητικά συναισθήματα που διακατέχουν τους Έλληνες συνεχίζουν να παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με την μέτρηση του Δεκεμβρίου 2021 αλλά και προγενέστερα και μειώνονται τα θετικά (εντονότερα στην τελευταία μέτρηση).

Στην πρώτη θέση των συναισθημάτων παραμένει ο Φόβος, αυξάνοντας το ποσοστό σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021 και στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Οργή με
εντονότερη αυξητική τάση σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021.
Στη τρίτη θέση βρίσκεται η Παραίτηση / Απογοήτευση και στη τέταρτη θέση η Ελπίδα με μειούμενο ποσοστό σε σχέση με τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους. Στις δύο
τελευταίες θέσεις με χαμηλά ποσοστά βρίσκονται η Περηφάνεια και η Σιγουριά.

Προβλήματα του Τόπου / Αύξηση Τιμών – Πληθωρισμός

Δραματική ανατροπή παρουσιάζει η ιεράρχηση των προβλημάτων που απασχολούν τους Έλληνες, (τα τρία σημαντικότερα από μια πολύ μεγάλη λίστα προβλημάτων), όπου στην πρώτη θέση περνά το πρόβλημα του Πληθωρισμού / Ακρίβειας 54,3% (25,2% Δεκ.2021).

Το συγκεκριμένο πρόβλημα παρουσιάζει συνεχή αυξητική τάση τον τελευταίο ενάμισι χρόνο και εκτινάσσεται το τελευταίο εξάμηνο. Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης δεν φαίνεται να ανακόπτεται η δυναμική του φαινομένου. Στη δεύτερη θέση περνούν τα προβλήματα στην Υγεία και την Περίθαλψη όπου το ποσοστό μειώνεται σε 40,5% από 45% τον Δεκέμβριο του 2021. Στη τρίτη θέση βρίσκεται η Ανεργία 34,9% (35,9% Δεκ.2021).
Ακολουθούν η Οικονομική Ανάπτυξη, η Πανδημία και η Εκπαίδευση.

Η Πανδημία υποχωρεί τόσο σε θέση όσο και σε ποσοστό. Όλα τα υπόλοιπα προβλήματα έχουν περάσει σε δεύτερο πλάνο.
Όταν απομονώνει κανείς τη λίστα με τα προβλήματα επικαιρότητας και διερευνά ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τότε το θέμα της «Ακρίβειας» εκτοξεύεται σε δυσθεώρητα ύψη.
Η αύξηση των τιμών και του κόστους ζωής αποτελεί σήμερα το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα της Ελληνικής κοινωνίας. Το 73,3% των πολιτών κατατάσσει το πρόβλημα της ακρίβειας στην πρώτη θέση (της λίστας επικαιρότητας) και ακολουθεί στην δεύτερη με μόλις 34% η σύρραξη στην Ουκρανία. Η εξέλιξη της Πανδημίας και η Ανεργία βρίσκονται αντίστοιχα στην τρίτη (27,3%) και τέταρτη θέση (25,8%) και αμέσως μετά στην πέμπτη βρίσκονται τα Ελληνοτουρκικά (25,4%).
Το 71,9% των πολιτών πιστεύει ότι δεν υπάρχει απλώς ακρίβεια αλλά αισχροκέρδεια, κυρίως στο χώρο της ενέργειας και των τροφίμων.
Το 52% των Ελλήνων δήλωσε ότι προσπαθεί να περικόψει τα έξοδα του αλλά η αύξηση των τιμών είναι τόσο μεγάλη που καταλήγει να ξοδεύει περισσότερα, το 33,4% δήλωσε ότι προσπάθησε και περιέκοψε τα έξοδα του ώστε να ξοδεύει τα ίδια ή και λιγότερα σε σχέση με ένα χρόνο πριν και μόνο το 11,4% δεν έχει κάνει κάποια σοβαρή προσπάθεια περικοπής των εξόδων.
Το ποσοστό των πολιτών που δήλωσαν στην έρευνα ότι δεν έχουν πρόβλημα να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις του νοικοκυριού μειώθηκε στο 19,6% από 24,2% τον Δεκέμβριο του 2021 και 29,4% τον Ιούνιο του 2021, ενώ το ποσοστό που δήλωσε ότι αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες αυξήθηκε στο 67,9% από 63,6% τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.

Τέλος το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι αδυνατούν πλήρως να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις είναι 9,4% σταθερό σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021.
Τα μέτρα που έχει εξαγγείλει έως σήμερα η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θεωρούνται αποτελεσματικά από το 8,5% (8,6% Δεκ. 2021), το 35,1% θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν το θέμα μερικώς (Δεκ.2021 36,6%) ενώ το 53,9% (Δεκ.2021 49%) δεν το αντιμετωπίζει καθόλου.
Σε συνέχεια των παραπάνω το 10,3% των πολιτών πιστεύουν ότι η κυβέρνηση έχει λάβει περισσότερα μέτρα από ότι της επιτρέπει η κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας, το 26,6% έχει λάβει όσα μέτρα της επιτρέπει η κατάσταση της Οικονομίας και το 55,5% πιστεύει ότι θα μπορούσε να λάβει περισσότερα μέτρα.
Συνεπώς το 36,9% των πολιτών πιστεύουν ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ότι μπορούσε η Ελληνική Οικονομία έως και έχει ξεπεράσει τις δυνατότητές της.
Ως προς το πότε θα υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών το 50,3% δήλωσε «Ποτέ» (Δεκ.2021 51,8%) το 37,5% ότι θα χρειαστούν περισσότεροι από 12 μήνες (Δεκ. 2021 35,6%) και το 5,2% (Δεκ. 2021 6,5%) πιστεύει ότι θα γίνει άμεσα.
Σε αυτό το πλαίσιο Μεγάλη και Αρκετή εμπιστοσύνη στους χειρισμούς της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού στην αντιμετώπιση της ακρίβειας δήλωσε το 27,6% με το 70,2% να δηλώνει ελάχιστη και καμία εμπιστοσύνη.

Η Σύρραξη Ρωσίας Ουκρανίας
Από τις απαντήσεις των ερωτώμενων σε μια σειρά ερωτήσεων προκύπτει ότι οι πολίτες απορρίπτουν το κυρίαρχο αφήγημα που θέλει όλο το φταίξιμο για την κατάσταση στην Ουκρανία να οφείλεται στο Πρόεδρο της Ρωσίας Β. Πούτιν.
Στην ερώτηση αξιολόγησης των χειρισμών διάφορων ηγετών στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία ο Β. Πούτιν συγκεντρώνει θετικές αξιολογήσεις από το 19,5% των ερωτώμενων ενώ αρνητικά τις αξιολογεί το 71,4% και το 9,1% δεν παίρνει θέση.

Την ίδια στιγμή οι χειρισμοί των περισσότερων ηγετών που εμπλέκονται ενεργά στην σύρραξη δεν συγκεντρώνουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά θετικών αξιολογήσεων. Πιο συγκεκριμένα οι χειρισμοί του Προέδρου των ΗΠΑ αξιολογούνται θετικά από το 31,6% και αρνητικά από το 56,9%, του πρωθυπουργού του ΗΒ Μπόρις Τζόνσον θετικά από το 28% και αρνητικά από 56,5%, του καγκελάριου της Γερμανίας Όλαφ Σόλτς θετικά από το 20,3% και αρνητικά από το 61,5%.
Από τους δυτικούς ηγέτες φαίνεται να διασώζεται ο Πρόεδρος της Γαλλίας Ε. Μακρόν με θετικές αξιολογήσεις 49,8% και αρνητικές 36%.
Οι χειρισμοί του Προέδρου της Ουκρανίας Β. Ζελένσκι αξιολογούνται θετικά από το 34,8% και αρνητικά από το 53,4% ενώ ένα 11,3% δεν λαμβάνει θέση.
Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρ.Τ. Ερντογάν όπου θετικά στο θέμα της Ουκρανίας αξιολογούνται οι χειρισμοί του από το 3,1% και αρνητικά από το 88,9%.
Στο ίδιο θέμα η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών (65,3%) διαφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να αποστείλει όπλα στην Ουκρανία ενώ συμφωνεί το 26,4%.
Επίσης το 64% θέλει μια πιο ισορροπημένη πολιτική απέναντι στην Ρωσία ώστε να μην επέλθει πλήρης ρήξη των σχέσεων των δύο χωρών γιατί δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας και μόλις το 24,5% θέλει η κυβέρνηση να ακολουθεί πιστά τις Ευρώ-Ατλαντικές αποφάσεις.

Ελληνοτουρκικές Σχέσεις
Παρά το γεγονός ότι οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις, εδώ και καιρό, βρίσκονται σε φάση έντασης τουλάχιστον σε λεκτικό επίπεδο, μόνο το 25,4% τις αξιολογεί ως ένα από τα βασικά προβλήματα της χώρας.
Η επιδείνωση των τελευταίων μηνών έχει αυξήσει το ποσοστό των πολιτών που θεωρούν πιθανό ένα θερμό επεισόδιο από το 45,2% του περασμένου Δεκεμβρίου σε 61,4%. Το συγκεκριμένο ποσοστό έχει σχεδόν επανέλθει στα επίπεδα του καλοκαιριού 2020.
Οι πολίτες σε ποσοστό 43,2% (Δεκ. 2021 48,1%) πιστεύουν ότι οι κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στην γείτονα χώρα κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση και το 46,5% (Δεκ. 2021 41,9%) ότι κινούνται προς τη λάθος. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι μεγάλο μέρος των ερωτηματολογίων της συγκεκριμένης μέτρησης είχε ολοκληρωθεί πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Μαδρίτη.
Τα ποσοστά των πολιτών που πιστεύουν ότι δεν είναι δυνατή η συνεννόηση με την γείτονα και πρέπει να είναι έτοιμη η χώρα για μια στρατιωτική αντιπαράθεση βρίσκονται στο 43,6% (Δεκ. 2021 44,8%). Το ποσοστό των πολιτών που πιστεύουν ότι η συνεχής αντιπαλότητα με την Τουρκία είναι αδιέξοδη και πρέπει να βρεθεί έδαφος συνεννόησης και διευθέτησης των διαφορών βρίσκεται στο 48,6% (Δεκ. 2021 47,9%).
Σε συνέχεια των παραπάνω σε μία στρατιωτική αντιπαράθεση των δύο χωρών το 22,8% (Δεκ. 2021 21,6%) των πολιτών πιστεύει ότι η Ελλάδα θα βγει Εθνικά Κερδισμένη, το 23,7% (Δεκ. 2021 20,1%) ότι θα βγει Εθνικά Χαμένη και το 37,1% (Δεκ. 2021 39,7%) πιστεύει ότι η χώρα θα βγει Εθνικά Κερδισμένη πληρώνοντας όμως ένα πολύ βαρύ τίμημα.

Ασφάλεια και Αστυνόμευση
Το ποσοστό των πολιτών που αξιολογούν θετικά το επίπεδο της Ασφάλειας και της Αστυνόμευσης στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 33,7% αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Το ποσοστό είναι αυξημένο στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές και μειώνεται στα αστικά κέντρα, όπως είναι αναμενόμενο.
Σημειώνεται ότι η «Εγκληματικότητα/Δημόσια Τάξη» στην Ελλάδα, μειώνει το ποσοστό της και «κατεβαίνει» στην κλίμακα έντασης της ως πρόβλημα που απασχολεί την Χώρα. Την ίδια στιγμή ο βαθμός εμπιστοσύνης στην Αστυνομία ως θεσμό βρίσκεται στην 5η θέση (από μία λίστα 30 θεσμών) όταν τον Δεκέμβρη ήταν στην αντίστοιχη 6η θέση.
Στην ερώτηση εάν είναι διατεθειμένοι οι πολίτες να εκχωρήσουν προσωπικές ελευθερίες και μέρος της ιδιωτικότητας τους με αντάλλαγμα μια αποτελεσματικότερη αστυνόμευση το 58,1% τοποθετείται αρνητικά και το 28,1% θετικά. Το ποσοστό των πολιτών που είναι διατεθειμένοι σε υποχωρήσεις έχει σαφές ιδεολογικό πρόσημο. Μεταξύ όσων αυτοπροσδιορίζονται ως Δεξιοί αυξάνεται σε 45,4% και στους Κεντροδεξιούς σε 42,9%. Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στους Αριστερούς και στους μη προσδιορισμένους ψηφοφόρους».

Η Απλή Αναλογική και σχηματισμός κυβέρνησης
Οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν με το σύστημα της απλής αναλογικής. Με αυτό το δεδομένο παρουσιάζουν ενδιαφέρον οι απόψεις των πολιτών ως προς τον σχηματισμό κυβέρνησης. Το 47,4% των πολιτών πιστεύει ότι το σύστημα της απλής αναλογικής είναι καλύτερο γιατί εξασφαλίζει την συμμετοχή των κομμάτων στο κοινοβούλιο βάσει της πραγματικής εκλογικής τους δύναμης ενώ το 40,3% προτιμά ένα σύστημα ενισχυμένης αναλογικής που διασφαλίζει
ευκολότερα αυτοδύναμες κυβερνήσεις.
Ακριβώς μοιρασμένοι είναι οι πολίτες ως προς τον τύπο της κυβέρνησης. Το 44,4% επιθυμεί μονοκομματικές κυβερνήσεις οι οποίες μέσα από την πολιτική σταθερότητα μπορούν να λύσουν καλύτερα τα προβλήματα του τόπου ενώ το 44,2% πιστεύει ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας μέσα από την ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συναίνεση μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα προβλήματα του τόπου.
Ωστόσο το πλειοψηφικό 52,6% των ερωτώμενων ανησυχεί για την αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης λόγω της απλής αναλογικής και το 41,2% δεν εκφράζει ανησυχία.

Το συγκεκριμένο δίλλημα ενδεχομένως θα παίξει σημαντικό ρόλο στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών.
Μοιρασμένες είναι οι απόψεις και ως προς το ποια πρέπει να είναι η εξέλιξη των πράγματων σε περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές με το 44,5% να επιθυμεί εκλογές ξανά και το 45,6% να επιθυμεί κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ δυο ή περισσότερων κομμάτων.
Στην περίπτωση σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας το 17,7% επιθυμεί κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ / ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, το 14,9% επιθυμεί κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ/ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, το 8,8% συνεργασία ΝΔ με μικρότερα κόμματα, το 8,4% συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με μικρότερα κόμματα, το 8,4% Οικουμενική κυβέρνηση, το 2% συνεργασία ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και το 22,7% επιμένει στην προκήρυξη νέων εκλογών. Στο τελευταίο κοινό (22,7%) εντονότερη παρουσία έχουν οι ψηφοφόροι της ΝΔ.

Αξιολόγηση των Πολιτικών Δρώντων και Κομμάτων
Οι αξιολογήσεις των δρώντων δείχνουν ότι η κοινωνία βρίσκεται σε διλήμματα και πιθανά αδιέξοδα.
Οι χειρισμοί και η στάση του Πρωθυπουργού κρίνονται θετικά από το 34,7% (Δεκ. 2021 39,7%) των πολιτών, με τις αρνητικές αξιολογήσεις να διαμορφώνονται στο 61,3% (Δεκ. 2021 57,5%).
Οι χειρισμοί του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κρίνονται θετικά από το 30,1% (Δεκ. 2021 32,4%) του εκλογικού σώματος και αρνητικά από το 65,9% (Δεκ. 2021 64,1%).

Το 26,6% των πολιτών πιστεύει ότι σε περίπτωση που στην διακυβέρνηση της χώρας βρισκόταν o ΣΥΡΙΖΑ αντί της ΝΔ, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα από ότι είναι σήμερα ενώ υπάρχει και ένα 2% που λέει ότι τα πράγματα θα ήταν το ίδιο καλά όπως σήμερα, και το 64,4% πιστεύει ότι τα πράγματα θα ήταν όσο άσχημα είναι σήμερα ή και χειρότερα.
Το 27,8% (Δεκ. 2021 28,2%) των πολιτών πιστεύει ότι η Κυβερνητική Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση για την διακυβέρνηση της χώρας ενώ ένα 66,8% πιστεύει το αντίθετο..
Παρόλα αυτά φαίνεται ότι απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια για να ολοκληρωθεί αυτή η εναλλακτική λύση για την διακυβέρνηση της Χώρας μιας και το 18,3% των πολιτών πιστεύει ότι η λύση αυτή είναι πολύ αξιόπιστη, ενώ ένα 22,8% πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται να βελτιώσει την κυβερνητική του πρόταση για να γίνει περισσότερο πειστικός και ένα 50,3% πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σε θέση να εκφράσει μια κυβερνητική πρόταση που να μπορέσει να με πείσει προσωπικά.

Εικόνα Πολιτικών Προσώπων
Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, η δημοτικότητα (θετικές κρίσεις – Είναι από τους Καλύτερους + Ευνοϊκή Γνώμη) για τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Κ. Μητσοτάκη ανέρχεται στο 36,1%.
Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Α. Τσίπρας αξιολογείται θετικά από το 30,1% των πολιτών.
Οι αξιολογήσεις των υπόλοιπων αρχηγών των κομμάτων έχουν ως εξής:
Νίκου Ανδρουλάκη -> 19,7%
Δημήτρης Κουτσούμπας -> 13,3%
Κυριάκος Βελόπουλος -> 12,3%
Γιάννης Βαρουφάκης -> 11,7%
Στο δίπολο Καταλληλότητας Πρωθυπουργού προηγείται ο κ. Κ. Μητσοτάκης με ποσοστό 40,1% έναντι 30,1% του κ. Α. Τσίπρα (διαφορά 10%). Κανένας απαντά το 25,1%

Επιμέρους χαρακτηριστικά εικόνας Πολιτικών αρχηγών

Ως προς τους επιμέρους τομείς οι αξιολογήσεις του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη έχουν ως εξής:
I. Εξωτερική Πολιτική (40,1%)
II. Ανάπτυξη (32,4%)
III. Οικονομική Πολιτική (32,1%)
IV. Στήριξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων (31,5 %)
V. Κοινωνική Πολιτική (29,7%)
VI. Στήριξη ευπαθών ομάδων (27,7%)
VII. Διαφάνεια (26,4%)
VIII. Αντιμετώπιση Ακρίβειας (26,3%)

Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. A. Τσίπρας συγκεντρώνει τα παρακάτω ποσοστά
θετικών αξιολογήσεων:
I. Στήριξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων (32,2%)
II. Στήριξη ευπαθών ομάδων (32%)
III. Κοινωνική Πολιτική (28%)
IV. Διαφάνεια (26,3%)
V. Οικονομική Πολιτική (24,2%)
VI. Αντιμετώπιση της Ακρίβειας (23,8%)
VII. Ανάπτυξη (22,9%)
VIII. Εξωτερική Πολιτική (21,8%)
Ισχυρά στοιχεία του πρωθυπουργού είναι τα θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, η διαχείριση της Οικονομίας σε macro επίπεδο και οι προοπτικές ανάπτυξης.
Ισχυρά στοιχεία της εικόνας του Α. Τσίπρα είναι τα θέματα Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Στήριξη των Ευπαθών Ομάδων και η Κοινωνική Πολιτική.

Παράσταση Νίκης και Επιθυμία / μη Επιθυμία κόμματος που θα ήθελαν να κερδίσει τις εκλογές
Στην παρούσα μέτρηση, σε νίκη της ΝΔ πιστεύει το 44,7% (Δεκ. 2021 51%) του εκλογικού σώματος, ενώ σε νίκη του ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει το 22,3% (Δεκ. 2021 20,1%).
Παράλληλα στην ερώτηση «ποιο κόμμα θα θέλατε να κερδίσει τις εκλογές όποτε και εάν γίνουν» το 33,8% (Δεκ. 2021 35,8%) δηλώνει ότι θα επιθυμούσε νίκη της ΝΔ και το 30% (Δεκ. 2021 29,7%) θα επιθυμούσε νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Από της ανάλυση της συγκεκριμένης ερώτησης ως προς τον πολιτικό αυτοπροσδιορισμό στην κλίμακα Δεξιά / Αριστερά προκύπτει ότι τα δύο κόμματα αντλούν την δύναμή τους από τον φυσικό τους πολιτικό χώρο, η ΝΔ από τον χώρο της Δεξιάς και Κεντροδεξιάς και ο ΣΥΡΙΖΑ από την Κεντροαριστερά και Αριστερά. Ο χώρος του Κέντρου είναι διεκδικήσιμος και από τα δύο κόμματα.
Στην ερώτηση «ποιο κόμμα θα σας ενοχλούσε εάν κέρδιζε τις επερχόμενες εκλογές;» το 40,5% δήλωσε ότι θα το ενοχλούσε μια νίκη της ΝΔ (Δεκ. 2021 39,8%) και το 37,3% θα ενοχλείτο από μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ (Δεκ. 2021 40,2%).

Από τους παραπάνω δείκτες αλλά και από άλλες ερωτήσεις φαίνεται ότι οι παραταξιακές γραμμές ανασυντίθενται και ο κάθε βασικός πολιτικός σχηματισμός έχει απήχηση εντός του φυσικού του χώρου με τον χώρο του Κέντρου να διεκδικείται και από τα δύο κόμματα.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου προηγείται το κόμμα της ΝΔ λαμβάνοντας το 29,3% και ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 22,1% (Διαφορά 7,2%).
Στην τρίτη θέση με διψήφιο ποσοστό βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ (12,2%), στην τέταρτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ (4,7%), στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση (4,5%) και στην έκτη θέση το Μέρα25 (3,1%).
Αρκετά αυξημένο είναι το ποσοστό που συγκεντρώνουν τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα, με τους Έλληνες για την Πατρίδα και την Εθνική Δημιουργία να ξεχωρίσουν με ποσοστά μεγαλύτερα της μονάδας.
Το ποσοστό των αναποφάσιστων βρίσκεται στο 14%, αρκετά μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση (18%).
Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει συσπείρωση στο 79,8% ενώ έχει αρχίσει να αυξάνεται και η συσπείρωση του ΣΥΡΙΖΑ (73,4%). Το κόμμα της Αξιωματικής αντιπολίτευσης εμφανίζει υψηλότερο ποσοστό Αδιευκρίνιστης Ψήφου μεταξύ των Ψηφοφόρων που το επέλεξαν στις τελευταίες εκλογές.

Η αναγωγή της πρόθεσης ψήφο, αφαιρώντας το σύνολο των ψηφοφόρων που δεν πήραν θέση, παράγει τα παρακάτω αποτελέσματα. Πρέπει να σημειωθεί ότι την δεδομένη χρονική στιγμή δεν αποτελεί πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος μιας και δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο και δεν έχουν τεθεί τα πολιτικά διλήμματα από τους πρωταγωνιστές των εκλογών όποτε και αν αυτές γίνουν.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ