Νομός Χανίων ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ.: Μαρακάκης Μιχαήλ (εκτελεστικό μέλος πλήρους απασχόλησης)

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Ανδρουλάκης Γεώργιος (εκτελεστικό μέλος πλήρους απασχόλησης)

Γραμματέας Δ.Σ.: Περιβολάκης Αλέξανδρος(εκτελεστικό μέλος)

Ταμίας Δ.Σ.: Φαραντάκης Γεώργιος (εκτελεστικό μέλος)

Μέλη Δ.Σ.: Αποστολάκης Εμμανουήλ (εκτελεστικό μέλος)

Αποστολάκης Σπυρίδων (εκτελεστικό μέλος)

Βάμβουκας Αναστάσιος (εκτελεστικό μέλος)

Κουλιεράκης Ιωάννης (μη εκτελεστικόμέλος)

Μαλανδράκης Ιωάννης (μη εκτελεστικό / ανεξάρτητο μέλος)

Μπαουράκης Γεώργιος (μη εκτελεστικό / ανεξάρτητο μέλος)

Ντοκάκης Δημήτριος (εκτελεστικό μέλος)

Σπερελάκη Μαρία (μη εκτελεστικό / ανεξάρτητο μέλος)

Χιωτάκης Ιωσήφ (με εκτελεστικό / ανεξάρτητο μέλος)