Δήμος Κισάμου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κισσάμου

Tακτική συνεδρίαση στις 23 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα της Κοινότητας Δραπανιά, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2019.Αποδοχή χρημ/σης 10.000.000,00 Ευρώ για <Αποκατάσταση ζημιών των δημοτικών οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων Δήμου Κισσάμου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 1ης & 2ης Ιαν.2019 και της 14ης,24η & 25ης Φεβ.2019 που προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις, φυσικές καταστροφές κλπ>. Εισήγηση Οικ.Επιτροπής.
 2. Τροποποίηση προυπ/σμού έτους 2019.Αποδοχή χρηματοδότησης 1,500.000 Ευρώ για την Πράξη <Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δ.Κισσάμου> (Εισήγηση Οικον.Επιτροπής.)
 3. Τροποποίηση προυπ/σμού έτους 2019. Αποδοχή χρηματοδότησης 114.300,00 Ευρώ για <Χορήγηση οικονομιών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές..Εισήγηση Οικ.Επιτροπής
 4. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2019.Εισήγηση Οικ.Επιτροπής.
 5. Συμμετοχή του Δήμου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης στο Ε.Π. <ΚΡΗΤΗ> Δράση: <Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης>.
 6. Συμμετοχή του Δήμου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης στο Ε.Π. <ΚΡΗΤΗ> Δράση: <Ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού & τουρισμού>.
 7. Συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα <INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ V-A 2014-2020> για την πράξη <Επεξεργασία αποβλήτων ελαιουργείων, οινοποιίων και τυροκομίων για παραγωγή ενέργειας και εδαφοβελτιωτικών>.
 8. Εγκριση παραλαβής υπηρεσιών.
 9. Εγκριση της υπ.αρ.29/2019 απόφασης Κοινωφελούς Επιχείρησης.(Αποζημίωση Προέδρου).
 10. Παράταση εκτέλεσης έργου <Προσωρινή πρόσβαση για απεγκλωβισμό κατοίκων Οικισμού Σινενιανών Τ.Κ.Σηρικαρίου> έως 20-11-2019.
 11. Εγκριση Α.Π.έργου <Προσωρινή πρόσβαση για απεγκλωβισμό κατοίκων Οικισμού Σινενιανών Τ.Κ.Σηρικαρίου>.
 12. Εγκριση Α.Π. έργου <Προσωρινή πρόσβαση για απεγκλωβισμό κατοίκων Οικισμού Μουρί Τ.Κ.Βουλγάρω>.
 13. Εγκριση 3ου Α.Π.Ε. έργου <Ανάπλαση πλατείας Δημαρχείου για τοποθέτηση ανδριάντα Ειρηναίου Γαλανάκη>.(Μείωση 8.038,35 Ευρώ).
 14. Ορισμός μελών Διοίκησης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.
 15. Ορισμός μελών Διοίκησης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης.
 16. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Κρήτης.
 17. Ψήφισμα για την λειτουργία του ΚΕΘΕΑ (Εισήγηση κ. Φραγκιουδάκης Γεώργιος).ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ