ΑΓΡΟΤΙΚΑ Δήμος Κισάμου

Δήμος Κισάμου: Χορήγηση Πιστοποιητικού αμπελοκτημοσύνης για απόσταξη τσικουδιάς

Ο Δήμος Κισάμου ενημερώνει όσοι δημότες επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό αμπελοκτημοσύνης για απόσταξη τσικουδιάς, μπορούν να το χορηγηθούν από τον Δήμο μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2019. Η  σχετική βεβαίωση που εκδίδεται από το Δήμο δίνεται ΜΟΝΟ στους αμπελουργούς των οποίων οι αμπελώνες τους καταλαμβάνουν έκταση μικρότερη του ενός (1) στρέμματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού:

1) Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)

2) Αμπελουργικό Μητρώο ή Ε9 και Ε1 ή Δήλωση Καλλιέργειας (έγγραφα που αποδεικνύουν την καλλιέργεια αμπελιού κάτω του στρέμματος)

4) Ταυτότητα

5) ΑΦΜ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: Γραμματεία, 28223 40200.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ