Δήμος Κισάμου

Κίσαμος: Συνεδριάζει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο

Με αποκλειστικό θέμα ημερήσιας διάταξης: “Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021. (Απόφαση 6/2021 Εκτελεστικής Επιτροπής)”, συνεδριάζει δια περιφοράς το δημοτικό συμβούλιο Κισάμου την Δευτέρα  15  Νοεμβρίου με ώρα έναρξης 8 π.μ. και λήξη 11 π.μ.

Μέχρι την παραπάνω ώρα λήξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν ψηφοφορία δια ζώσης, με μόνη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν την ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας:

1. Με e.mail από προσωπικό τους λογαριασμό προς το e.mail του Δήμου Κισσάμου, συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.

2. Με sms από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

-Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

-Η απόφαση που θα ληφθεί θα ανακοινωθεί στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.