Δήμος Κισάμου

Kίσαμος: Ώρες τέλεσης Αγιασμού στα Σχολεία – Την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου

Ο Δήμος Κισάμου, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, ανακοινώνει το πρόγραμμα των αγιασμών στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
1ο Νηπιαγωγείο

 

10:30 π.μ.
2ο Νηπιαγωγείο

 

09:00 π.μ.
3ο Νηπιαγωγείο

 

09:30 π.μ.
4ο Νηπιαγωγείο

 

09:00 π.μ.
5ο Νηπιαγωγείο

 

09:00 π.μ.
Νηπιαγωγείο Γραμβούσας

 

11:15 π.μ.
Νηπιαγωγείο Έλους

 

10:00 π.μ.
Νηπιαγωγείο Καλουδιανών

 

9:00 π.μ.
Νηπιαγωγείο Πλατάνου

 

09:30 π.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
1ο Δημοτικό Σχολείο

 

09:30 π.μ.
2ο Δημοτικό Σχολείο

 

09:30 π.μ.
3ο Δημοτικό Σχολείο

 

09:30 π.μ.
Δημοτικό Γραμβούσας

 

10:30 π.μ.
Δημοτικό Δραπανιά

 

10:00 π.μ.
Δημοτικό Έλος

 

10:00 π.μ.
Δημοτικό Πλατάνου

 

 

 

09:00 π.μ.
 ΓΥΜΝΑΣΙΑ
1ο Γυμνάσιο

 

10:30 π.μ.
2ο Γυμνάσιο 09:30 π.μ.

 

 

ΛΥΚΕΙΑ
Γενικό Λύκειο

 

10:30 π.μ.
ΕΠΑ.Λ.

 

11:00 π.μ.
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Ε.Ε.Ε.ΕΚ.

 

10:00 π.μ.