ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Νομός Χανίων

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στον Δήμο Καντάνου – Σελίνου – Mια δομή που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ

Στα πλαίσια όλων των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) λειτουργεί το σχετικό πρόγραμμα του Δήμου Καντάνου-Σελίνου που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Κρήτη» 2014-2020, με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι σύγχρονες δομές ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας, αδυνατώντας να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) του Δήμου Καντάνου-Σελίνουλειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους σε καθημερινή βάση και φιλοξενεί ηλικιωμένους για μικρό χρονικό διάστημα της ημέρας, παρέχοντας τους υπηρεσίες φροντίδας (καθημερινή υγιεινή και νοσηλευτική), ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης.

Σκοπός του προγράμματος:

Το πρόγραμμα αποσκοπεί:

*Στην παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

*Στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας.

*Στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος.

*Στην αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού.

*Στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης.

*Στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων αλλά και των άλλων μελών της οικογένειας.

Υπηρεσίες που παρέχονται στο ΚΗΦΗ:

*Λήψη ιστορικού & καταγραφή των αναγκών.

*Εκτίμηση της κινητικής και διατροφικής κατάστασης.

*Επίβλεψη, παρακολούθηση λήψης φαρμάκων.

*Χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής (ινσουλίνης, αντιπηκτικά, αγχολυτικά κλπ).

*Αντιμετώπιση περιορισμένων ελκών ή τραυματισμών του δέρματος.

*Ενημέρωση σε θέματα αγωγής υγείας.

*Εκπαίδευση σε θέματα που χρήζουν καθημερινής φροντίδας.

*Διατήρηση και ενημέρωση του ατομικού φακέλου.

*Συνεργασία με την οικογένεια όταν κρίνεται απαραίτητο.

Κοινωνικές Υπηρεσίες:

*Λήψη κοινωνικού ιστορικού.

*Ψυχική, ψυχολογική και πνευματική υποστήριξη.

*Κοινωνικές δραστηριότητες.

*Βελτιστοποίηση της ψυχικής υγείας.

*Δημιουργικές δραστηριότητες όπως κατασκευές, παιχνίδι, συζητήσεις κ.λ.π.

Έργο Κοινωνικών Φροντιστών Επιμελητών Πρόνοιας

*Υποδοχή, συμπλήρωση αίτησης υποψηφίου.

*Ατομική υγιεινή, καθαριότητα.

*Υποστήριξη λήψης φαρμάκων.

*Υποστήριξη σε μεταφορά, μετακίνηση, συνοδεία.

*Εργασίες που ανατίθενται από τον υπεύθυνο του Κέντρου.

Έργο Βοηθητικού Προσωπικού

*Εργασίες καθαριότητας εσωτερικών χώρων.

*Εργασίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων.

*Βοηθητικές εργασίες που του ανατίθενται.

Εξωτερικοί Συνεργάτες

*Φυσιοθεραπευτής.

*Εθελοντές άλλων ειδικοτήτων.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας με το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Καντάνου – Σελίνου είναι το 2823340300 (κυρία Ευτέρπη Ξανθουδάκη).ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ