ΔΙΕΘΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Εργαλεία για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα σύνολο εκπαιδευτικών εργαλείων, διαθέσιμων σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω των οποίων οι καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα μπορούν να βοηθούν τους μαθητές τους να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν την παραπληροφόρηση.

Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί πόροι έχουν στόχο να ευαισθητοποιήσουν τους νέους για το φαινόμενο της παραπληροφόρησης και τις απειλές που αυτό συνεπάγεται, εξηγώντας τους πώς να προστατευτούν και δίνοντάς τους την ευκαιρία να διερευνήσουν το θέμα μέσα από πραγματικά παραδείγματα

Η Αντιπρόεδρος για θέματα αξιών και διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα δήλωσε σχετικά: «Η παραπληροφόρηση αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί απειλή για τις δημοκρατικές μας κοινωνίες. Είμαι πεπεισμένη ότι με αυτά τα εργαλεία, οι καθηγητές θα είναι καλύτερα εφοδιασμένοι ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές τους να εντοπίζουν την παραπληροφόρηση και να αντιδρούν κατάλληλα, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας κοινωνίας πιο ανθεκτικής έναντι αυτών των απειλών».

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν πρόσθεσε: «Αυτή η πρωτοβουλία που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς εντάσσεται στην ολοκληρωμένη μας προσέγγιση για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Η παραπληροφόρηση μπορεί να λάβει διάφορες μορφές στον χώρο των πληροφοριών και ο εντοπισμός της απαιτεί ολοένα και πιο εξελιγμένες ανθρώπινες και τεχνικές δεξιότητες. Προσφέροντας στον κόσμο της εκπαίδευσης τα κατάλληλα εργαλεία, συμβάλλουμε στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας έναντι των κακών της παραπληροφόρησης».

Τα εργαλεία περιλαμβάνουν μια παρουσίαση που μπορεί να εξατομικευτεί και επεξηγηματικό φυλλάδιο στο οποίο προτείνονται σχέδια μαθημάτων και πρόσθετοι πόροι για τους εκπαιδευτικούς. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστεί για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της κοινωνίας είναι οι μαθητές να μάθουν πώς να εξερευνούν τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που παρουσιάζει ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο ενημέρωσης. Στόχος είναι να υποστηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το σχέδιο δράσεης κατά της παραπληροφόρησης που εγκρίθηκε το 2018 και ενισχύθηκε με την κοινή ανακοίνωση του Ιουνίου του 2020 και το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Τα εργαλεία υπηρετούν έναν από τους στόχους που θέτουν τα παραπάνω κείμενα: την ενδυνάμωση, την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας, μέσω της προώθησης του γραμματισμού στα μέσα και την πληροφορία, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής σκέψης.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ