Δήμος Κισάμου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Στερέωση – Ανάκτηση Επιλεγμένων Πύργων των Ελληνιστικών Τειχών της Αρχαίας Πολυρρήνιας – Ένα σημαντικό έργο από το ΕΣΠΑ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ένα σημαντικό πολιτιστικό έργο για την ανάδειξη της Αρχαίας Πολυρρήνιας που βρίσκεται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Κισάμου υλοποιήθηκε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, με ημερομηνία ολοκλήρωσης τις 31-7-2013.

Το έργο «Στερέωση – Ανάκτηση επιλεγμένων Πύργων των Ελληνιστικών Τειχών της Αρχαίας Πολυρρήνιας Ν. Χανίων» (Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013), περιελάμβανε εργασίες ανάδειξης του αρχαίου υδραγωγείου και αναστήλωσης δύο πύργων της οχύρωσης της αρχαίας πόλης.

Το έργο

Το έργο στερέωσης και ανάκτησης επιλεγμένων πύργων των Ελληνιστικών τειχών της Αρχαίας Πολυρρήνιας ξεκίνησε το 2010 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2013.
Αφορούσε στην προστασία και στερέωση των δύο πύργων της ελληνιστικής οχύρωσης, ώστε να επιμηκυνθεί η διατήρησή τους και δευτερευόντως η ανάδειξή τους.
Έτσι οι επεμβάσεις είχαν σαν στόχο στην εξυγίανση της δομής τους, τη μερική ανάκτηση και στους δύο πύργους και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του πύργου Α για την ανάδειξή του, αλλά και την ομαλή ένταξή του κατά το δυνατόν στον σύγχρονο οικισμό.

Ο πύργος Β που διατηρείται σ’ ένα ύψος περίπου 2,50 μ. βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της οχύρωσης και σ’ ένα πρανές ύψους 19,50μ., ενώ τμήμα του κατέρρευσε σε πλημμύρα του 1999. Η ΚΕ’ ΕΠΚΑ εκτέλεσε το έργο στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013 με προϋπολογισμό 300.000,00 ευρώ.

Αναλυτικά οι εργασίες:

Πύργος Α

-Στερέωση με αποκατάσταση της συμπαγούς δομής της τοιχοποιίας του πύργου. Έγινε χρήση λίθων (περίπου 45κ.μ. ακατέργαστης πέτρας) από λατομείο της περιοχής και κονιάματος με σύσταση και αναλογίες που προτάθηκαν από την Ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης μετά από τις εργαστηριακές αναλύσεις.

-Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

-Τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης (2).

-Ανασκαφική έρευνα στην περιοχή επαφής του πύργου με το κτίριο ανατολικά όπου θα πρέπει να συνέχιζε η οχύρωση.

-Ανασκαφική έρευνα στην περιοχή εξόδου του υδραγωγού κάτω από τον πύργο για τη λειτουργική κατανόηση του συστήματος αλλά και τη δυνατότητα αξιοποίησης του νερού.

-Καθαίρεση «πατητηριού» από σκυρόδεμα, καθώς τμήμα του είχε εισχωρήσει στον πύργο.

-Καθαρισμός και αναλύσεις υπολειμμάτων στην περιοχή της δεξαμενής όπου κατέληγε η σήραγγα.

-Συνέχιση της χρήσης του χώρου ως πλατεία με τον αποκλεισμό των οχημάτων.(προστασία δαπέδου ανοιχτής δεξαμενής, περίπου 14 τ.μ. με κάλυψη του με γεωύφασμα και στρώσεις άμμου και ψηφίδας).

-Τοποθέτηση χαμηλού, απλής μορφής, κιγκλιδώματος για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας (μεταλλική κατασκευή σε συνδυασμό με κατασκευή αναλημματικού τοιχίου οπλισμένου σκυροδέματος για την ανάληψη φορτίων του δρόμου).

Πύργος Β

-Ανάσυρση πεσμένων τμημάτων του πύργου από το κατώτερο επίπεδο που βρίσκονται σε επιφάνεια δίπλα στον πύργο (145 λίθινα στοιχεία) -Κατασκευή και τοποθέτηση δαπέδου εργασίας μπροστά από τον πύργο (2 δάπεδα και δύο κλίμακες).

-Διαμόρφωση επιφάνειας με σκύρα και ψηφίδα για την τοποθέτηση των λίθων (περίπου 33τ.μ.).

-Στερέωση τμημάτων του πύργου και του πρανούς με χρήση ενεμάτων, αρμολογήσεις, διαμόρφωση επιχωμάτων και τοποθέτηση μεταλλικών στηρίξεων.

-Ανασκαφική έρευνα για την αναζήτηση τμήματος όψης του πύργου.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ