ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Νομός Χανίων

Ένας από τους μεγαλύτερους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Χανίων χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ

Ένας από τους μεγαλύτερους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Χανίων, αυτός της περιοχής Κουμπέ – Νεροκούρου, αρχικού προϋπολογισμού 1.625.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020».

Το έργο αφορά την κατασκευή ενός νέου βρεφονηπιακού σταθμού και αποτελείται από δύο υποέργα. Το πρώτο υποέργο αφορούσε την κατασκευή διώροφου κτιρίου συνολικής επιφάνειας 607,69 τ.μ., σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Χανίων εντός σχεδίου πόλης στην περιοχή Κουμπέ Νεροκούρου της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Βενιζέλου. Το κτίριο θα είναι πλήρως προσβάσιμο από ΑΜΕΑ και θα εξυπηρετεί συνολικά 12 βρέφη και 50 νήπια.

Το δεύτερο υποέργο της προτεινόμενης πράξης, περιελάμβανε την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία του Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού. Έτσι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης δημοτικών κτιρίων κατάλληλων για τη στέγαση βρεφονηπιακών σταθμών και την ενίσχυση της δυναμικότητας των ήδη λειτουργούντων δημοτικών σταθμών, δεδομένου ότι δίνεται η δυνατότητα ανακατανομής και μερικής αποσυμφόρησης τους.

Παράλληλα, έχοντας τηρήσει τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός θα αναβαθμίσει σημαντικότατα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, αλλά και το περιβάλλον εργασίας του προσωπικού.

Το έργο καλύπτει τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Βενιζέλου του Δήμου Χανίων (αλλά και του συνόλου του Δήμου Χανίων όσον αφορά στα βρέφη), ενώ θα απελευθερωθούν από την φροντίδα των παιδιών τους 62 ενήλικα άτομα. Επίσης, με την υλοποίηση του έργου θα προκύψει αποσυμφόρηση και σε άλλες δομές που ήδη λειτουργούν με αποτέλεσμα τη δημιουργία 90 επιπλέον θέσεων φιλοξενούμενων νηπίων συνολικά.  Στην Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου, παρατηρείται σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (απογραφή 2011) το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου Χανίων, το οποίο προσεγγίζει το 18,30%, με συνολικό πληθυσμό οικονομικά ενεργών πολιτών 5.030 και συνολικό πληθυσμό ανέργων 1.127.

Φορέας λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού θα είναι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χανίων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ