ΚΡΗΤΗ

ΕΛΜΕΠΑ: Δικαιώθηκαν οι φοιτητές Γεωπονίας – Αναγνωρίστηκαν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα

Σε δύο σημαντικές βελτιωτικές αλλαγές για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων γεωπονικών σχολών πενταετούς φοίτησης, προχώρησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς, κάνοντας δεκτό το αίτημα, τόσο κυβερνητικών βουλευτών, όσο και βουλευτών απ’ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αρμοδίων φορέων.

Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα σε αυτές τις σχολές ήταν και το Τμήμα Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ, στο Ηράκλειο, οι φοιτητές του οποίου το προηγούμενο διάστημα είχαν προχωρήσει σε κινητοποιήσεις, ζητώντας την πλήρη αναγνώριση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. 

Πρώτον, στο νομοσχέδιο εντάσσονται στη ρύθμιση ονομαστικά, τα τμήματα των γεωπονικών σχολών από τα οποία αποκτούν απευθείας οι πτυχιούχοι τα επαγγελματικά τους δικαιώματα – και δεύτερον, προστίθεται συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο 60 ημερών, μέσα στο οποίο πρέπει το ΓΕΩΤΕΕ να γνωμοδοτήσει θετικά ή αρνητικά, για την απόδοσή τους.

Σύμφωνα με τη νέα βελτιωτική αλλαγή, τα τμήματα αυτά είναι:

  • Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος και το τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας.
  • Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η Σχολή Γεωπονίας, και το τμήμα Γεωπονίας.
  • Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, το τμήμα Αειφορικής Γεωργίας, το τμήμα Γεωπονίας και τα πρώην τμήματα Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, το πρώην τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι και το πρώην τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, με έδρα επίσης το Μεσολόγγι.
  • Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, η Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων, το τμήμα Γεωπονίας. 
  • Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, το τμήμα Γεωπονίας.
  • Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, το τμήμα Γεωπονίας. Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, στη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, το τμήμα Γεωπονίας, το τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας.

Σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων δασολόγων, εντάσσονται τα εξής τμήματα:

  • Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Σχολή Επιστημών των Φυτών, το τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.
  • Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στη Σχολή Τεχνολογίας, το τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, το τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ιχθυολόγων:

  • Στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, στο τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών.

Όπως τόνισε ο κ. Γεωργαντάς, «και στις τρεις αναφερόμενες περιπτώσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων, υπάρχει η πρόβλεψη της διαδικασίας, ώστε με αίτηση της Συγκλήτου προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και με γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, της ΕΘΑΑΕ και του ΓΕΩΤΕΕ, θα δίνονται οι νέες εγκρίσεις».

Τόνισε ακόμη, ότι «τα τμήματα τα οποία αναφέρονται στη λίστα, είναι αυτά που κατά βάση ήταν γεωπονικά τμήματα ή τμήματα των άλλων επιστημών και λειτουργούσαν με προγράμματα σπουδών, ενώ τα λίγα που δεν συμπεριλαμβάνονται είναι ουσιαστικά κατεύθυνσης τέτοιας, που πρέπει να γίνει σε έναν δεύτερο χρόνο, μετά από αίτηση, και να εκφέρει γνώμη η ΕΘΑΑΕ ακριβώς επί του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών».

«Λύνουμε ένα πρόβλημα ετών και αποδεσμεύουμε από την ομηρία τους, πτυχιούχους τμημάτων πανεπιστημιακών, οι οποίοι δεν είχαν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμά τους, δεν είχαν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Αυτό έχει να κάνει με γεωπόνους, δασολόγους και ιχθυολόγους, οι οποίοι ήταν πτυχιούχοι τμημάτων των ΤΕΙ που μετατράπηκαν σε ΑΕΙ, όμως ακολούθησαν πενταετές πρόγραμμα σπουδών – και βεβαίως και για τους νέους πτυχιούχους, αυτούς δηλαδή που ήδη παρακολουθούν από το 2019 τα μαθήματα στις συγκεκριμένες σχολές», ανέφερε ο κ. Γεωργαντάς και κατέληξε. «Ήταν πραγματικά μία κατάσταση, η οποία δημιουργήθηκε επειδή δεν προβλέφθηκε καθόλου σε ένα πλέγμα νόμων του 2018 και του 2019, τι ακριβώς θα γίνει με αυτές τις σχολές, με αυτά τα τμήματα, με τους πτυχιούχους. Σήμερα, μετά από μια πολύ στενή και αποδοτική συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, συναντήσεις με τους εκπροσώπους του ΓΕΩΤΕΕ, διαβουλεύσεις με την ακαδημαϊκή κοινότητα, συναντήσεις με τους ίδιους τους εκπροσώπους των πτυχιούχων, έχουμε καταλήξει σε μία λύση, η οποία πραγματικά απομπλέκει οριστικά όλους τους πτυχιούχους από την κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει».ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ