Δήμος Πλατανιά

Δήμος Πλατανιά: Παραδόθηκαν από τον ΕΛΓΑ τα πορίσματα των ελέγχων για τις καταστροφές από τη θεομηνία του 2019

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.ΓΑ απέστειλε τον «Πίνακα Διοικητικού Ελέγχου – Πορισμάτων Δικαιούχων Φυτικού και Παγίου», για το εγκεκριμένο πρόγραμμα ΚΟΕ ¨ΕΤΗΣΙΟ 2019¨, στον οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των παραγωγών που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης, για τις καταστροφές που υπέστησαν,  καθώς επίσης και τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών των δικαιούχων παραγωγών.

Ο Πίνακας είναι στην διάθεση των ενδιαφερόμενων  παραγωγών μέχρι την 10-02-2023 και συνεπώς κάθε ενδιαφερόμενος  μπορεί να πληροφορηθεί το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και πορίσματα εκτίμησης της ζημίας του. Όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση ένστασης για διοικητικό έλεγχο ή αίτηση επανεκτίμησης για πόρισμα του μέσα στην παραπάνω προθεσμία .

Για την Δ.Ε. Μουσούρων :

Στο Δημοτικό Κατάστημα Αλικιανού από ώρες 09:00 με 14:00 καθημερινά

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  28213 41018 και 28213 41051

Για την Δ.Ε. Κολυμπαρίου :

Στο Δημοτικό Κατάστημα Κολυμπαρίου από ώρες 09:00 με 14:00 καθημερινά

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  28243 40100

Για την Δ.Ε. Πλατανιά & Βουκολιών   :

Στο Δημοτικό Κατάστημα Γερανίου από ώρες 09:00 με 14:00 καθημερινά

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  28213 40019

Για την Δ.Ε.  Βουκολιών:

Στο Δημοτικό Κατάστημα Βουκολιών από ώρες 09:00 με 14:00 καθημερινά

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  28243 40012ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ