Δήμος Πλατανιά

Δήμος Πλατανιά: Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Δρακώνας

Κατά το προηγούμενο διάστημα ήταν σε εξέλιξη οι εργασίες για την ανακατασκευή του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Δρακώνας, στο Δήμο Πλατανιά.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ήταν, η δημιουργία λουτρού και αποχετευτικής δεξαμενής, η  κατασκευή και τοποθέτηση  καινούριων παραθύρων,  ολοκληρωτική ανακατασκευή της στέγης με τις κατάλληλες μονώσεις της,  η τοποθέτηση νέου πυράντοχου ταβανιού, νέες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, επανατοποθέτηση δαπέδου με διατήρηση των παλιών πλακιδίων, ιδιαίτερης χρονολογικής περιόδου,  αλλά και προσθήκη νέων όπου κρίθηκε απαραίτητο, νέα επιχρίσματα, εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, αποκατάσταση εσωτερικών πορτών καθώς και συντήρηση και επισκευή παλιάς μεταλλικής εξώπορτας, κ.α.

Σε όλη τη διάρκεια  των εργασιών  την επίβλεψη είχε η Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου και  έγινε  προσπάθεια  διατήρησης των Αρχιτεκτονικών στοιχείων του κτιρίου.

Λόγω των εκτεταμένων μη εμφανών παρεμβάσεων, αλλά και των  προβλημάτων που προέκυπταν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, είχε επιμηκυνθεί ο χρόνος παράδοσης του.

Το  κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου, είναι πλέον έτοιμο να φιλοξενήσει δραστηριότητες της Τοπικής Κοινότητας Δρακώνας και ευρύτερα των φορέων της περιοχής.

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε με ίδιους πόρους του Δήμου.

 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ