Δήμος Κισάμου

Δήμος Κισάμου: Νέο σύγχρονο απορριμματοφόρο ενισχύει την υπηρεσία καθαριότητας

Στην παραλαβή ενός νέου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12 κυβικών μέτρων, προχώρησε ο Δήμος Κισάμου το πρωί της Τετάρτης 10-11-2021 στο χώρο του Δημαρχείου. Η διαδικασία ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε από την νυν Δημοτική Αρχή και αποτελεί αποτέλεσμα της προσπάθειας να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων και να βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού, σύμφωνα με την τήρηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. 

Το νέο αυτό απορριμματοφόρο αποκτήθηκε με χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

Η προμήθεια νέου απορριμματοφόρου μας δίνει την δυνατότητα να προσφέρουμε καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες στους δημότες μας, ενώ θα λύσει προβλήματα ετών στην αποκομιδή των σκουπιδιών, με δεδομένο ότι τα υπάρχοντα οχήματα είναι παλαιά και παρουσιάζουν λειτουργικά προβλήματα.