ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Νομός Χανίων

Χανιά: Μια «Πράσινη Διαδρομή» από πόρους του ΕΣΠΑ

Από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε ομόφωνα πριν λίγες μέρες η υλοποίηση του Υποέργου 1 με τίτλο: «Διαμόρφωση Πράσινης Διαδρομής και Ποδηλατόδρομου στον άξονα των οδών Χατζημιχάλη Γιάνναρη, Σκαλίδη και Πειραιώς του Δήμου Χανίων.

Το έργο στοχεύει στην υλοποίηση παρεμβάσεων αναβάθμισης του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ενός από τους βασικότερους χρηματοδοτικούς πυλώνες του ΕΣΠΑ και ειδικότερα του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020.

Η περιοχή έχει συνολικό εμβαδό περίπου 14.176 τ.μ. και περιλαμβάνει τις κεντρικές οδούς Χατζημιχάλη Γιάνναρη, Σκαλίδη και τμήμα της οδού Πειραιώς με συνολικό μήκος άξονα παρέμβασης 900 μέτρα.

Οι βασικοί στόχοι της μελέτης αφορούν την οργάνωση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας για την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των πεζών, με δημιουργία πεζοδρομίων και διαβάσεων, της απαιτούμενης σήμανσης, αλλά και της ασφαλούς χρήσης του ποδηλάτου, με τη διαμόρφωση προστατευμένων διαδρόμων αποκλειστικής κίνησης ποδηλάτων, διαχωρισμένων από τη μηχανοκίνηση αλλά και από την διέλευση πεζών.

Επίσης, θα γίνει διευθέτηση των λωρίδων κίνησης οχημάτων και των κυκλοφοριακών κόμβων με τις εγκεκριμένες από τη νομοθεσία διατομές και θα εξασφαλιστούνοι κατάλληλες ακτίνες στροφής οχημάτων, λεωφορείων, μικρών φορτηγών και πυροσβεστικών οχημάτων όπου είναι απαραίτητη η διέλευσή τους, στη συμβολή των υπό μελέτη οδών με τις κάθετες σε αυτές.

Στις οδούς ΧατημιχάληΓιάνναρη και Σκαλίδη προτείνεται η οργάνωση κίνησης οχημάτων σε δύο λωρίδες κίνησης, πλάτους 3,25μέτρα η καθεμία.
Στο τμήμα του κόμβου της Δημοτικής Αγοράς οι λωρίδες κίνησης είναι τρεις, με πλάτος 3,25 μέτρα.

Η οδός Πειραιώς οργανώνεται με μια λωρίδα κίνησης πλάτους 3,50μέτρων. Τα πλάτη των λωρίδων κίνησης είναι κατάλληλα για να δεχτούν τους υφιστάμενους φόρτους.
Ο αριθμός των λωρίδων κίνησης και η κατεύθυνση κίνησης των οχημάτων παραμένει ως έχει και στην σημερινή κατάσταση.

Οργανώνεται μόνο στα τμήματα των οδών όπου το πλάτος μεταξύ των οικοδομικών γραμμών είναι μεγαλύτερο των 14 μέτρων, ώστε να παραχωρείται ικανός ελεύθερος χώρος στα νέα πεζοδρόμια.

Οι θέσεις σχεδιάζονται σε καθορισμένες εσοχές στα πεζοδρόμια (Ι.Χ. οχήματα , θέση στάθμευσης ΑμεΑ (βαν ΑμεΑ και μοτοσυκλέτες).

Τα πεζοδρόμια επανασχεδιάζονται με μέσω πλάτος 2,75 μ., ομότιμα κατανεμημένο στις δυο πλευρές του κάθε δρόμου.

Οι διαβάσεις των πεζών οργανώνονται ώστε να είναι ασφαλής η διέλευση των πεζών σε κάθε σημείο του εμπορικού άξονα.
Σε επιλεγμένα σημεία στην οδό Χατζημιχάλη Γιάνναρη (στη συμβολή με την οδό Μυλωνογιάννη) και στην οδό Σκαλίδη (στην συμβολή με την οδό Πειραιώς) προτείνεται η εγκατάσταση πεζοφάναρων με ηχητικό σήμα για την ασφαλή διέλευση πεζών και την εξυπηρέτηση ατόμων με μειωμένη όραση.

Ο νέος ποδηλατόδρομος σχεδιάστηκε σύμφωνα και με τις Οδηγίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Απόφαση 1920/2016 ΦΕΚ 1053 Β’ “Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για ποδηλατοδρόμους”).

Η αρχιτεκτονική μελέτη του έργου «Διαμόρφωση Πράσινης Διαδρομής και Ποδηλατόδρομου στον άξονα των οδών Χατζημιχάλη ΓιάνναρηΣκαλίδη και Πειραιώς του Δήμου Χανίων» εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ