ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Νομός Χανίων

Γ.Ν. Χανίων: Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας

Από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) συγχρηματοδοτήθηκε το έργο: «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Κ.Ψ.Υ- Γενικού Νοσοκομείου Χανίων» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη» του Ε.Π. «Κρήτη».

Με την ενίσχυση της κινητής μονάδας για την παροχή Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών γίνεται δυνατή η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και ειδικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και αγωγής κοινότητας σε δυσπρόσιτες περιοχές και ειδικότερα:

α. η έγκαιρη διάγνωση – παρέμβαση για την πρόληψη της έναρξης της νόσου, ή της υποτροπής της.

β. η κατ’ οίκον παρέμβαση για την αντιμετώπιση και την διαχείριση της κρίσης.

γ. παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής, η παρακολούθηση σε τακτά χρονικά διαστήματα της εξέλιξης της νόσου και η συνέχεια της ψυχιατρικής φροντίδας του ασθενούς.

δ. η βοήθεια και η στήριξη του ασθενούς για την αντιμετώπιση των πρακτικών του αναγκών και προβλημάτων με έμφαση στην εκμάθηση δεξιοτήτων και η προετοιμασία του για τον τελικό στόχο που είναι η αυτόνομη διαβίωση.

ε. η συμβουλευτική-υποστηρικτική παρέμβαση στην οικογένεια του ασθενούς με στόχο την καλύτερη επικοινωνία τους και την μείωση του άγχους της οικογένειας και του ίδιου του ασθενούς.

στ. η εκπαίδευση των Εθελοντικών Τοπικών Υποστηρικτικών Πυρήνων.

ζ. η καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος που βαραίνει τον ίδιο τον ασθενή και την οικογένεια του μέσω προγραμμάτων αγωγής κοινότητας. Η αγωγή κοινότητας γίνεται με δράσεις ενημέρωσης- επιμόρφωσης τόσο του κοινού γενικά όσο και επιλεγμένων ομάδωνστόχων, όπως ενδεικτικά σύλλογοι γονέων, εκπαιδευτικοί, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, λειτουργοί υγείας και πρόνοιας, τοπικοί σύλλογοι και λοιπές οργανωμένες ομάδες.

Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν ομιλίες, συζητήσεις, σεμινάρια, δημοσιεύσεις και εκπομπές στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης,παραγωγή και διανομή έντυπου υλικού, οργάνωση πολιτών σε ομάδες εθελοντών, ομάδες οικογενειών ασθενών, ομάδες αυτοβοήθειας και ομάδες ασθενών.

Οι ανωτέρω δράσεις έχουν ως στόχο τη διαμόρφωση θετικής στάσης του πληθυσμού απέναντι στην ψυχική διαταραχή, στον ψυχικά ασθενή, στις κοινοτικές ψυχιατρικές υπηρεσίες και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας της κοινότητας.

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας αναπτύσσει μέσω των δράσεων αυτών δίκτυο ανίχνευσης και παραπομπών, οργανώνει κοινοτικά υποστηρικτικά συστήματα για ομάδες υψηλού κινδύνου και συνεργάζεται με τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, τις υπηρεσίες πρόνοιας, το δικαστήριο ανηλίκων, το σχολείο, την εκκλησία,

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 59.000 ευρώ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ