ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΗ

1,2 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης στα νοσοκομεία του Λασιθίου

Συνεχίζονται οι δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης που αφορούν την αναβάθμιση και συμπλήρωση των υποδομών και του εξοπλισμού των μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείαςστα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 3: «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη»του ΕΣΠΑ – ΕΠ Κρήτη 2014-2020.

Νέες υποδομές και εξοπλισμός επιλέγονται μετά από την χαρτογράφηση των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της Περιφέρειας καθώς και την ασκούμενη πολιτική στον τομέα της υγείας για πρόσβαση σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
Για την ένταξη των έργων στη δράση, λαμβάνονται υπ’ όψιν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

*Αύξηση της δυναμικότητας των μονάδων υγείας, με ειδικό εξοπλισμό για την περίθαλψη ασθενών της νόσου COVID-19 (ιδίως για αυξημένη φροντίδα ή εντατική θεραπεία, ακτινοδιαγνωστικά, τμήματα επειγόντων και εξωτερικών ιατρείων και υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας).
*Βελτίωση υποδομών σε τμήματα που συνεχίζουν να διαχειρίζονται ασθενείς με χρόνιες και άλλες νόσους ώστε να επιτευχθούν αποτελεσματικές και ανθεκτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας φροντίδας.
*Προστασία της δημόσιας υγείας: του ειδικού πληθυσμού των επαγγελματιών υγείας και του πληθυσμού της Περιφέρειας, με προμήθεια μέσων ατομικής και συλλογικής προστασίας.
*Βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας ολόκληρου του πληθυσμού της Περιφέρειας με εγκατάσταση υποδομών για να στεγασθούν υπηρεσίες υγείας για τους μετακινούμενους πληθυσμούς (πρόσφυγες, μετανάστες κ.α.) στους τόπους διαμονής τους

*Η συμπλήρωση των υποδομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στις τουριστικές και πλέον απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης στο πλαίσιο του χάρτη υποδομών υγείας που έχει συμφωνηθεί μεταξύ ΕΕ και των αρμοδίων Εθνικών Αρχών

Νοσοκομεία Λασιθίου

Στο πλαίσιο των παραπάνω, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπέγραψε πριν από λίγες μέρες την ενίσχυση με εξοπλισμό των Νοσοκομείων του Λασιθίου.

Το έργο με τίτλο «Υποδομές Αναβάθμισης Υπηρεσιών Υγείας σε Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ και Γ.Ν.- Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» για την αντιμετώπιση της COVID-19.», έχει προϋπολογισμό 1.203.660,00 ευρώ και θα το υλοποιήσει το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και θα έχει σειρά μηχανημάτων για την ΜΕΘ, τα ΤΕΠ καθώς και άλλα τμήματα.

Η  πράξη έχει ως αντικείμενο την προμήθεια νέου σύγχρονου βιοϊατρικού-ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Νοσοκομείου Λασιθίου και αφοράκαι τις τέσσερις δομές υγείας, δηλαδή το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου καθώς και τα νοσοκομεία Ιεράπετρας, Σητείας και Νεάπολης.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να γίνει προμήθεια των παρακάτω μηχανημάτων:

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Α. Εξοπλισμός για την διάγνωση/περίθαλψη ασθενών της νόσου COVID-19 (για ΤΕΠ COVID 19, ΤΕΠ-Ανάνηψη, ΜΕΘ-COVID, ΜΕΘ, Ακτινολογικό, Αναισθησιολογικό):

1. Φορητός Αναπνευστήρας (1τεμ. για Γ.Ν. Αγίου Νικολάου, 2τεμ. για Γ.Ν.- Κ.Υ. Ιεράπετρας).

2. Μόνιτορ Παρακολούθησης Ζωτικών Λειτουργιών με έμφαση στην Ανάνηψη / Μόνιτορ βασικών παραμέτρων με καπνογράφο (1τεμ. για Γ.Ν. Αγίου Νικολάου, 2τεμ. για Γ.Ν.- Κ.Υ. Ιεράπετρας)

3. Αντλίες Έγχυσης Φαρμάκων (15τεμ. για Γ.Ν. Αγίου Νικολάου)

4. Στρώματα Κατακλίσεων (9τεμ. για Γ.Ν. Αγίου Νικολάου)

5. Τροχήλατο Φορητό Ακτινολογικό Μηχάνημα (1τεμ. σε Γ.Ν. Αγίου Νικολάουκαι 1τεμ. Γ.Ν.- Κ.Υ. Ιεράπετρας)

6. Ινοπτικό Βρογχοσκόπιο (1τεμ. για Γ.Ν. Αγίου Νικολάου).

7. Υπέρηχος (για διενέργεια περιοχικού αποκλεισμού – 1 τεμ. για Γ.Ν. Αγίου Νικολάου)

8. Μηχάνημα Ρινικής Χορήγησης Υψηλής Ροής Οξυγόνου με κάνουλα (1 τεμ. για Γ.Ν. Ιεράπετρας)

9. Συσκευή BIPAP για λειτουργία COVID-19 (2 τεμ. για Γ.Ν. Ιεράπετρας)

10. Video Λαρυγγοσκόπιο με Οθόνη (1 τεμ. για Γ.Ν. Σητείας)

Β. Βελτίωση υποδομών σε τμήματα, που συνεχίζουν να διαχειρίζονται ασθενείς με χρόνιες και άλλες νόσους, σε συνδυασμό και με την αντιμετώπιση της COVID-19:

1. Φορητός Έγχρωμος Υπέρηχος (1τεμ. για ΜΕΘ-COVID 19 Γ.Ν. Αγίου Νικολάου)

2. Σύστημα Επικάλυψης Πλακιδίων (1τεμ. για Κυτταρολογικό Γ.Ν. Αγίου Νικολάου)

3. Εργαστηριακό Μικροσκόπιο και Ψηφιακή Κάμερα Μικροσκοποπίας με λογισμικό Ανάλυσης Εικόνας και σύνδεση με Οθόνη και Η/Υ (1τεμ. για Κυτταρολογικό Γ.Ν. Αγίου Νικολάου)

4. Λαπαροσκοπικός Πύργος (1τεμ. για Χειρουργείο Γ.Ν. Αγίου Νικολάου)

5. Φορητός Υπερηχοκαρδιογράφος με ΗχοβολέαSector (1τεμ. για Καρδιολογική Γ.Ν. Ιεράπετρας)

6. Υπέρηχος Γυναικολογικού (για Γυναικολογική Γ.Ν. Ιεράπετρας)

7. Λαπαροσκοπικός Πύργος (για Χειρουργείο Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας)

8. C-ARM Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα Χειρουργείου (1τεμ. για Ορθοπεδικό Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας)

9. Ηλεκτρομυογράφος (1τεμ. για Νευρολογικό Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας)

10. Υπέρηχος Καρδιολογικής Χρήσης (1τεμ. για Καρδιολογική Γ.Ν. Αγίου Νικολάου)

11. Διαγνωστική Μονάδα ΩΡΛ (1τεμ. για ΩΡΛ Κλινική Γ.Ν. Αγίου Νικολάου)

12. Πλυντήριο Εργαλείων (1τεμ. Μαιευτική-Γυναικολογική Γ.Ν. Αγίου Νικολάου)

13. ΕνδοσωματικόςΛιθοτρίπτηςLASER (1τεμ. Ουρολογικό Γ.Ν. Αγίου Νικολάου)

14. Οφθαλμολογικό Μικροσκόπιο (1τεμ. Οφθαλμολογικό Γ.Ν. Αγίου Νικολάου)

15. Διοισοφάγειος Κεφαλή για Υπερηχοκαρδιογράφο (1τεμ. για τον Υπερηχοκαρδιογράφο που ήδη διαθέτει η Καρδιολογική στο Γ.Ν.- Κ.Υ. Ιεράπετρας)

16. Δοκιμασία Κόπωσης (1τεμ. για Καρδιολογική στο Γ.Ν.- Κ.Υ. Ιεράπετρας)

17. Κλίβανος Ταχείας Αποστείρωσης, Φακόμετρο, Οθόνη Οπτοτύπων, Ακουστική Υπερήχων Βιομετρία-Παχυμετρίας, Τοπογραφία Κερατοειδούς (από 1 τεμάχιο για Οφθαλμολογικό Γ.Ν.- Κ.Υ. Ιεράπετρας)

18. Καρδιοτοκογράφος (1τεμ. για Μαιευτική Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας)

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Εξοπλισμός για την διάγνωση/περίθαλψη ασθενών της νόσου COVID-19 και για Βελτίωση υποδομών σε τμήματα, που παράλληλα συνεχίζουν να διαχειρίζονται ασθενείς με χρόνιες και άλλες νόσους:

1. Τροχήλατο Φορητό Ακτινολογικό Μηχάνημα (1τεμ. Ακτινολογικό τμήμα )

2. Κλίβανος Υγρής Αποστείρωσης (1τεμ. για εργαλεία, γάζες κ.λπ. – ΤΕΠ, Παθολογική Κλινική, Εξωτ. Ιατρεία)

3. Μόνιτορ Παρακολούθησης Ζωτικών Παραμέτρων (5τεμ. – ΤΕΠ, Παθολογική Κλινική)

4. Φορητός Διφασικός Απινιδωτής (8τεμ. ΤΕΠ, Παθολογική Κλινική, Περιφ. Ιατρεία)

5. Θάλαμος Βιολογικής Ασφαλείας (1τεμ. για Βιοπαθολογικό)

6. Φορητός Καρδιογράφος (8τεμ. – ΤΕΠ, Παθολογική Κλινική, Περιφ. Ιατρεία)

7. Ηλεκτρονικό Πιεσόμετρο – Οξύμετρο με Τροχήλατη Βάση (5τεμ. – Τακτικά καιΠεριφ. Ιατρεία)

8. Τροχήλατο Φορείο Ασθενών Διαβαθμιζομένου Ύψους (2τεμ. – Παθολογική Κλινική, Εξωτ. Ιατρεία )

9. Υπερηχοτομογράφος Ακτινολογικής Χρήσης (1τεμ. Ακτινολογικό)

10. Ωτοσκόπιο (12τεμ. – Τακτικά καιΠεριφ. Ιατρεία )

11. ΠολτοποιητήςΣκοραμίδων (1τεμ. Παθολογική)

12. Οδοντιατρικό Σύστημα Ακτινογράφησης (1τεμ. Τακτικά Ιατρεία – Οδοντιατρείο)ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ