Νομός Χανίων

Xανιά: Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών τρίτων προς τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

Σύμφωνα με τον Ν.4764/20, είναι σε ισχύ η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15/2/2020 μέχρι 28/2/2021 και οι οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15/2/2020 έως 23/12/2020.

Δικαιούχοι της ρύθμισης είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού.

Ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξη των οφειλών υπηρεσία του Δήμου Χανίων ή του νομικού του προσώπου, δίνεται η δυνατότητα να υπαχθούν στη ρύθμιση και να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20€ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των 50€ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

Η προθεσμία της αίτησης είναι από 1/3/2021 έως το αργότερο 30/6/2021.