ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Τα υπέρ και τα κατά του νέου συστήματος φορολόγησης αγροτών

Πιο επίκαιρη από ποτέ η κουβέντα για ένα νέο μοντέλο φορολόγησης των αγροτικών εισοδημάτων. Υπό εξέταση παραμένει η πρόταση αρκετών αγροτικών φορέων προς το υπουργείο των Οικονομικών για μια αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης των αγροτικών εισοδημάτων, με εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος.

Το θέμα της αλλαγής στον τρόπο φορολόγησης έθεσαν στα αρμόδια υπουργεία οι Αγροτικοί Σύλλογοι, τονίζοντας μεταξύ άλλων, πως οι αγρότες φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο που φορολογούνται κι άλλες κατηγορίες επαγγελματιών, οι οποίες όμως δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τους αγρότες. Ζήτησαν μάλιστα από τα υπουργεία να εξετάσουν τα πλεονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά από άλλα μοντέλα φορολόγησης των αγροτών στην Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, από το 2021 οι αγρότες φορολογούνται ως εξής:

9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος

28% για το κομμάτι εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ

36% για το τμήμα εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ

44% για το κομμάτι εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ.

Χρειάζεται προσοχή

Η καθιέρωση ενός συστήματος φορολόγησης των αγροτών με βάση ένα τεκμαρτό εισόδημα, αντί με τους συντελεστές ανά κλίμακα που ισχύουν σήμερα και τα έσοδα – έξοδα, θέλει προσοχή καθώς ενέχει τον κίνδυνο ένας αγρότης για παράδειγμα να μην έχει προβεί σε πώληση των προϊόντων του μια χρονιά και να του επιβάλλεται φόρος. Κάτι τέτοιο ίσχυε πριν από αρκετά χρόνια, αλλά χρειάζεται προσοχή σε τυχόν εφαρμογή του καθώς μπορεί να προκύψουν άδικες επιβαρύνσεις για εισοδήματα που δεν υπάρχουν.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των παραγωγών στα τεκμήρια που ισχύουν ακόμα και σήμερα και μπορεί να επιφέρουν απρόσμενες επιβαρύνσεις. Ακολουθεί μια σύντομη αναφορά – προσέγγιση, για να καταλάβουμε τι είναι και πως δρουν φορολογικά: Τι είναι το τεκμαρτό εισόδημα; Είναι το εισόδημα που προκύπτει από υπολογισμούς που γίνονται από συγκεκριμένα δεδομένα, όπως είναι οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες, η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου, η κατοχή ενός περιουσιακού στοιχείου, κ.ά.

Συγκεκριμένα υπάρχουν δύο κατηγορίες:\

1. Το τεκμήριο δαπάνης διαβίωσης

Όπως είναι η συντήρηση της οικίας που μένουν κυρια ή/και δευτερεύουσα) τα επιβατικά οχήματα που έχουν σε κίνηση, τα δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία κλπ

2. Το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Περιλαμβάνουν τα χρηματικά ποσά που δαπανούνται για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι η αγορά αυτοκινήτου (επιβατικού όχι επαγγελματικού/αγροτικού), η αγορά ακινήτων κ.λπ.

Σημείωση: Όταν δηλώνεται πραγματικό εισόδημα ή όταν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα, δεν πρέπει να ξεχνάμε οτι υπάρχει ενα επιπλέον ποσό, που συνυπολογίζεται και έχει να κάνει με την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη. Είναι συγκεκριμένο το ποσό αυτό για έναν άγαμο (3.000 ευρώ) και για έναν έγγαμο (5.000 ευρώ).

Γιατί αναφέρονται όλα αυτά; Όταν τα εισοδήματα που δηλώνουμε (το πραγματικό δηλαδή εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα), δεν καλύπτουν τα τεκμαρτά μας εισοδήματα αυτή η διαφορά προστίθεται και φορολογείται ως εισόδημα από αγροτική επιχείρηση!

Σημαντικός κωδικός για τη μείωση των τεκμηρίων και της αντικειμενικής δαπάνης στο έντυπο Ε1 ειναι οι 013 – 014. Η συμπλήρωση των εν λόγω κωδικών διασφαλίζει τη μείωση των δαπανών κατά 30% για τα άτομα, που έχουν υπερβεί το 65ο έτος ηλικίας. Σημαντικός επίσης πίνακας είναι ο Πίνακας 6 στο Έντυπο Φορολογίας Εισοδήματος. Με την συμπλήρωση των κατάλληλων κωδικών, αυτός ο πίνακας βοηθά στη μείωση ή ακόμα και στην κάλυψη των τεκμηρίων και συνεπώς στη μη φορολόγησή τους.

Σχετικά με τους αγρότες

Σε αυτόν τον Πίνακα 6 δηλώνονται -εκτός των άλλων ποσών- για την κάλυψη τεκμηρίων, οι επιδοτήσεις που δεν έχουν ληφθεί υπόψη στον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (υπάρχουν συγκεκριμένοι κωδικοί στο Έντυπο Φορολογίας που μπορούν να βοηθήσουν στην κάλυψη τεκμηρίων).

Ενδεικτικά εδώ αναφέρουμε κάποιες από τις συνολικές περιπτώσεις:

Οι επιδοτήσεις, πράσινες και συνδεδεμένες έως 12.000 ευρώ, οι λοιπές αγροτικές ενισχύσεις, η επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης, οι έκτακτες ενισχύσεις στην αγροτική δραστηριότητα λόγω Covid-19, τα ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής σε αγροτικές επιχειρήσεις λόγω Covid-19 κ.λπ.

Οι αγρότες πρέπει να απευθυνθούν στους λογιστές τους που είναι ενήμεροι για την ορθή συμπλήρωση του Εντύπου και τον τρόπο κάλυψης των τεκμηρίων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

#pgnews

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ