Δήμος Πλατανιά

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πλατανιά

Την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 7.30 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Θέμα 1: Αναμόρφωση Πρ/σμού Οικ. έτους 2019 Εισηγητής: Γιάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2: Αποδοχή όρου για την «πρόσθετη ασφάλεια» του δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πλατανιά», προϋπολογισμού 868.000,00€, ενταγμένου στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” Εισηγητής: Γιάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της μελέτης της νέας γέφυρας του ποταμού Κερίτη στον οικισμό Αλικιανού του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Εισηγητής: Γιάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4: Kατανομή πίστωσης  ποσού  46.430,00€  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, (Δ΄κατανομή), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων μας και απόδοσή του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πλατανιά Εισηγητής: Γιάννης Δαράκης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

Θέμα 5: Παραχώρηση-προσωρινά και περιστασιακά-του πρώην Δημοτικού Σχολείου Καλυδωνίας Κολυμβαρίου, για την διήμερη στέγαση του 3ου Συστήματος Προσκόπων Χανίων,  με αφορμή την εκδρομή που θα πραγματοποιήσουν στην περιοχή Εισηγητής: Γιάννης Δαράκης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

Θέμα 6: Ορισμός Προέδρου & Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα του Δήμου Πλατανιά Εισηγητής: Γιάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» Εισηγητής: Γιάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Πλατανιά, με τον  αναπληρωτή του, στην Γενική Συνέλευση  της Αστικής Εταιρείας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την Επωνυμία «Δίκτυο  Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος Περιόδου 1940-1945 “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ”», η οποία θα γίνει στις 14/12/2019 στα Καλάβρυτα Εισηγητής: Γιάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9: Έγκριση παράθεσης κεράσματος (μπουφέ) και παράθεσης δείπνου στο πλαίσιο παρουσίασης του Λευκώματος του Δήμου Πλατανιά στις 9/12/2019 στo MINOA PALACE Εισηγητής: Γιάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Θωμαδάκη Ιωάννη του Ευστρατίου, κάτοικο Φουρνέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά Εισηγητής: Γιάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κα Βαγιακή Μαρίνα του Παναγιώτη, κάτοικο Κοινότητας Σκινέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά» Εισηγητής: Γιάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κ. Μαλεφιουδάκη Κλεάνθη του Αθανασίου, κάτοικο Φουρνέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά Εισηγητής: Γιάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13: Τροποποίηση της αποφ. Δ.Σ. 26-2019 του Δήμου Πλάτανιά, ως προς  τον καθορισμό του ύψους αποζημίωσης συμμετοχής σε συνεδριάσεις των μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά, για το διάστημα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος- 2019 Εισηγήτρια: Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη, πρόεδρος ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ