ΑΘΛΗΤΙΚΑ Δήμος Πλατανιά

Τοποθέτηση χλοοτάπητα και δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στο γήπεδο Μοδίου

Ο Δήμος Πλατανιά σας γνωρίζει ότι την Tρίτη 3 Δεκεμβρίου στο Γεράνι υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΜΟΔΙΟΥ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ», προϋπολογισμού 700.000 ευρώ με Φ.Π.Α., μεταξύ του Δήμου Πλατανιά και της αναδόχου του Έργου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΝΕΑΡΧΟΣ Α.Τ.Ε. – ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»
Το έργο είναι ενταγμένο στο τακτικό τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2019 του Δήμου Πλατανιά.
Το έργο αφορά εργασίες για την κατασκευής του γηπέδου ποδοσφαίρου στη Τοπική Κοινότητα Μοδίου στη Δημοτική Ενότητα Πλατανιά, με την τοποθέτηση χλοοτάπητα, σύστημα άρδευσης, πυροπροστασίας, απορροής ομβρίων και δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και λοιπές συναφείς εργασίες.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ