Δήμος Κισάμου

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Κισάμου

Συνεδριάζει την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο Κισάμου με 9 θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Κισάμου και στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων, τηρουμένων των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020.Αποδοχή χρημ/σης 24.800 Ευρώ. Περιφέρειας  Κρήτης (Απόφαση 132/20 Ο.Ε.)

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2020.(Απόφαση 133/20 Ο.Ε.).

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2020.(Απόφαση 148/20 Ο.Ε.).

4. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2020.Αποδοχή χρημ/σης 170.000 Ευρώ. Υπ. Εσωτ. για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών (Απόφαση 149/20 Ο.Ε.)

5. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2020 για κάλυψη δαπανών που συνδέονται με τον COVID-19.(Απόφαση 150/20 Ο.Ε.).

6. Έγκριση της απόφασης υλοποίηση υποέργου με ίδια μέσα “Κέντρο Κοινότητας Κισάμου”.

7. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Αναβάθμιση – Διαμόρφωση ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων παιδικών χαρών Δ. Κισάμου”.

8. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου (πάγκος).Τυράκης Αντώνιος του Χαρ.

9. Εξεύρεση – μίσθωση ιδιωτικών χώρων για πάρκινγκ.

 

 

 

 

 

Κίσσαμος 24 -9-2020

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗ ΝΙΚΗ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του ΥΠ.ΕΣ. και με εφαρμογή των υγειονομικών δ/ξεων και ειδικότερα το αρ.12 της Κ.Υ.Α αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 και το αρ.14 παρ.3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020.

 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ