Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, στο πλαίσιο του έργου του για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενισχύθηκε στη μάχη του κατά της ρύπανσης με την απόκτηση του πλοίου «Typhoon», το οποίο υλοποιεί τις δράσεις του Ιδρύματος με παράκτιους και υποθαλάσσιους καθαρισμούς, αναδεικνύοντας τον σημαντικό του ρόλο για την προστασία των ελληνικών θαλασσών.