Νομός Χανίων

Ενισχύονται οικονομικά οι ΤΟΕΒ της Π.Ε. Χανίων

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χανίων ενημερώνει ότι ξεκίνησε η διάθεση πίστωσης ποσού τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (445.000,00 €) από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικ. έτους 2019, ΑΛΕ 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα», του Ειδικού Φορέα 1029-201-0000000 για τη συμμετοχή του Δημοσίου για την αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε εγγειοβελτιωτικά έργα Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) Νομού Χανίων και Ρεθύμνης.

Για τον Νομό Χανίων οι Τ.Ο.Ε.Β. που αιτήθηκαν ενίσχυση είναι οι παρακάτω: ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ, ΜΕΣΚΛΩΝ, ΚΟΛΠΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, ΦΟΥΡΝΕ ΚΑΙ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ.

Οι ΤΟΕΒ αυτοί θα ενισχυθούν με το ποσό των 325.000,00€ για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες.