ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός 2023: Ο «λογαριασμός» των φοροελαφρύνσεων και των φορο-εσόδων

Μόνιμες και προσωρινές φορο-ελαφρύνσεις ύψους 2,426 δις. ευρώ φέρνει το 2023 σε μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων ενώ στα κρατικά ταμεία θα εισρεύσουν επιπλέον φορολογικά έσοδα 1,83 δις. ευρώ σε σχέση με τα έσοδα από φόρους που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν φέτος.

Συγκεκριμένα οι εισπράξεις από φόρους προβλέπεται να ανέλθουν σε  56,748 δισ. ευρώ και είναι  αυξημένα κατά 1,833 δισ. ευρώ έναντι του 2022 με 4 στα 10 ευρώ  των φορο-εσόδων του 2023 να προέρχεται από το ΦΠΑ, τα έσοδα του οποίου αναμένεται να φθάσουν στα 22,198 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 789 εκατ. ευρώ σε σχέση με φέτος.

Στο επίκεντρο των φοροελαφρύσεων βρίσκονται η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλους τους φορολογούμενους, η διατήρηση των χαμηλών ασφαλιστικών εισφορών, ο «παγωμένος» ΦΠΑ στις νέες οικοδομές αλλά και η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ μέχρι και τον Ιούνιο του 2023 στον καφέ, τα ροφήματα, τις μεταφορές  και άλλες υπηρεσίες.

Οι νέες παρεμβάσεις φορολογικού και ασφαλιστικού χαρακτήρα για το 2023 ύψους 2,426 δις. ευρώ αφορούν τα εξής:

  1. Μόνιμη κατάργηση της καταβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στους υπαλλήλους του δημοσίου, στους συνταξιούχους και στον ιδιωτικό τομέα από το 2023 με σκοπό την αύξηση του πραγματικού εισοδήματός τους (ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 1,24 δισ. ευρώ)
  2. Διατήρηση σε μόνιμη βάση της μείωσης κατά τρείς ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα (ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 871 εκατ. ευρώ).
  3. Συνέχιση και εντός του 2023 της μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ σε υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων, σε υπηρεσίες διάθεσης μη αλκοολούχων ποτών και ροφημάτων, στα εισιτήρια κινηματογράφων, στα γυμναστήρια και τις σχολές χορού (δημοσιονομικό κόστος 246 εκατ. ευρώ) και
  4. Αναστολή του ΦΠΑ για νέες οικοδομές έως το τέλος του 2024 (ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 18 εκατ. ευρώ).
  5. Κατάργηση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 50 εκατ. ευρώ).

Φορολογικές εισπράξεις

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, μετά την αφαίρεση των επιστροφών φόρων, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 62,139 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.781 εκατ. ευρώ ή 3,0%, έναντι του 2022.

Ειδικότερα:

Φόροι

Τα έσοδα από φόρους αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 56,748 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 1,833 δισ. ευρώ ή 3,3% έναντι του 2022, κυρίως λόγω της προβλεπόμενης μεγέθυνσης της οικονομίας, όπως αντικατοπτρίζεται στις μακροοικονομικές προβλέψεις. Πιο συγκεκριμένα:

Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών

Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών, προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 32,504 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 972 εκατ. ευρώ ή 3,1%, έναντι του 2022. Ειδικότερα:

  • τα έσοδα από ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στα 22,198 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 789 εκατ. ευρώ έναντι του 2022 και
  • οι φόροι κατανάλωσης προβλέπονται στα 7,117 δισ. ευρώ και είναι αυξημένοι κατά 41 εκατ. ευρώ έναντι του 2022.

Από φόρους και δασμούς επί εισαγωγών προβλέπονται έσοδα 424 εκατ. ευρώ, μη παρουσιάζοντας απόκλιση έναντι του 2022.

Φόροι στην ακίνητη περιουσία

Τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,380 δισ. ευρώ, χωρίς απόκλιση έναντι του 2022.

Λοιποί φόροι

Από τους λοιπούς φόρους παραγωγής προβλέπονται έσοδα ύψους 1,067 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 132 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του 2022, κυρίως λόγω του μειωμένου μερίσματος από την ΤτΕ κατά 141 εκατ. ευρώ.

Φόρος εισοδήματος

Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 17,772 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 916 εκατ. ευρώ ή 5,4% έναντι του 2022. Ειδικότερα:

  • ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 11,319 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 167 εκατ. ευρώ έναντι του 2022 παρά τη μόνιμη κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους καο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να παρουσιάσει αύξηση κατά 695 εκατ. ευρώ έναντι του 2022 και να διαμορφωθεί στα 5,094 δισ. ευρώ.

Φόροι κεφαλαίου

Οι φόροι κεφαλαίου προβλέπεται να ανέλθουν σε 226 εκατ. ευρώ, στο ίδιο ύψος με αυτό του 2022.

Τα έσοδα από τους λοιπούς τρέχοντες φόρους προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,375 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 77 εκατ. ευρώ έναντι του 2022.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ