ΑΓΡΟΤΙΚΑ Δήμος Κισάμου

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. Α.Σ. Γραμβούσας για Δράσεις Υπηρεσιών και Παγίων

Στο πλαίσιο του Νέου Προγράμματος Εργασίας 2021-2022 της ΟΕΦ Αγροτικού Συνεταιρισμού Γραμβούσας σας ενημερώνουμε ότι οι προσκλήσεις 01 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αντικείμενο την Επιλογή Συμβούλου/-ων Τεχνικής Υποστήριξης της για την Υλοποίηση Δραστηριοτήτων στο Πλαίσιο του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας 2021-2022 της ΟΕΦ», 05 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια εξοπλισμού στη δράση Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο Agro 2.1 & 2.2  στο Πλαίσιο του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας 2021-2022 της ΟΕΦ» και 07 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2021-2022 της ΟΕΦ» οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην από 5/11/2021 ανακοίνωση της Ο.Ε.Φ. Α.Σ. Γραμβούσας σε αυτόν τον ιστότοπο, προβαίνουν σε παράταση μέχρι την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τους σχετικούς φακέλους με τα δικαιολογητικά και τις προσφορές τους μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Μετά τη λήξη της 8ης Δεκεμβρίου 2021 κανένας φάκελος δεν θα γίνεται δεκτός.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ