ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν ‘Εσχες: Από δήμευση περιουσίας έως και ποινές φυλάκισης, για όσους το… “ξεχάσουν”

Ακόμη και με δήμευση των περιουσιακών τους στοιχείων κινδυνεύουν όσοι αμελήσουν φέτος την δήλωση στοιχείων τους στο ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.

Οι διαδικασίες άλλαξαν και οι συνέπειες για την απόκρυψη οποιουδήποτε στοιχείου από τον υπόχρεο έχουν γίνει πολύ «σκληρές». 

Είναι ενδεικτικό, πως εάν εντοπιστούν «ανακρίβειες» στην δήλωση, όσοι είναι υπόχρεοι θα βρεθούν αντιμέτωποι μέχρι και με ποινές φυλάκισης που φτάνουν τα 10 χρόνια.

Υπόχρεοι για την υποβολή του εντύπου είναι τα μέλη της Κυβέρνησης και οι βουλευτές, γενικότερα Κρατικοί λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι, όπως και οι δημοσιογράφοι.

Το νέο πλαίσιο που τέθηκε σε ισχύ από τις προσεχείς δηλώσεις ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, προβλέπει μεταξύ άλλων, δήμευση των περιουσιακών στοιχείων που δεν θα δηλωθούν στο σχετικό έντυπο, του υπόχρεου της συζύγου ή των ανήλικων τέκνων του, «τσουχτερά» πρόστιμα, αλλά και ποινές φυλάκισης.

Ποιοι απειλούνται με δήμευση

Τα υπόχρεα πρόσωπα, λοιπόν, που θα «ξεχάσουν» να δηλώσουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο αυτό δημεύεται ενώ συγχρόνως ακολουθούν πρόστιμα και ποινές φυλάκισης, οι οποίες μάλιστα, με το νέο νόμο, μετατρέπονται εύκολα σε κάθειρξη.

Αναλυτικά, το άρθρο 33 του νόμου 5026/ 2023 προβλέπει συγκεκριμένα ότι:

Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν δηλώθηκαν στην περίπτωση κάποιου από τα αδικήματα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 39 δημεύονται με την καταδικαστική απόφαση, εκτός αν ο υπαίτιος αποδεικνύει τη νόμιμη προέλευσή τους. Σε περίπτωση ανάμειξης του προϊόντος του αδικήματος με περιουσία που προέρχεται από νόμιμες πηγές, η κατάσχεση και η δήμευση επιβάλλονται μέχρι του ποσού της αξίας του προϊόντος αυτού.

Αν τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε δήμευση, δεν υπάρχουν πλέον, δεν έχουν βρεθεί, δεν είναι δυνατόν να κατασχεθούν ή ανήκουν σε τρίτο σε βάρος του οποίου δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί δήμευση, δημεύονται περιουσιακά στοιχεία του υπαιτίου ίσης αξίας με αυτά κατά τον χρόνο της καταδικαστικής απόφασης, όπως προσδιορίζονται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει και χρηματική ποινή μέχρι το ποσό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, αν κρίνει ότι δεν υπάρχουν πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία για δήμευση ή τα υπάρχοντα υπολείπονται της αξίας των υποκειμένων σε δήμευση.

Μέχρι και ποινές φυλάκισης για ανακριβή δήλωση

Όποιος δεν υποβάλει δήλωση ή υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση ή και εκπρόθεσμη τιμωρείται με φυλάκιση έως και 10 χρόνια, αναλόγως την περίπτωση.

Ειδικότερα το άρθρο 39 προβλέπει τα ακόλουθα για τη μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης:

Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει Δ.Π.Κ. εντός της προθεσμίας ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή Δ.Π.Κ., τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.

Αν ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας ανώτερης τωντριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από χίλιες (1.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ημερήσιες μονάδες.

Το ύψος καθεμίας από τις ημερήσιες μονάδες δεν μπορεί να είναι κατώτερο από δέκα (10) ευρώ ούτε ανώτερο από εκατό (100) ευρώ.

Όποιος δεν υποβάλει δήλωση ή υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση ή και εκπρόθεσμη τιμωρείται με ποινή κάθειρξης έως δέκα (10) ετώνκαι χρηματική ποινή από χίλιες (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ημερήσιες μονάδες, το ύψος καθεμίας από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερο από είκοσι (20) ευρώ ούτε ανώτερο από εκατό (100) ευρώ, αν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας του ιδίου και των λοιπών προσώπων, για τα οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση, υπερβαίνει συνολικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται με τη μη υποβολή δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης.

Αν η συγκεκριμένη πράξη τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται χρηματική ποινή. Το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο, εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις, μπορεί να κρίνει τις πράξεις αυτές ατιμώρητες.

Τρίτο πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή, εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταση.

πηγή: enikonomia.grΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ