ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώληση ακινήτων: Στο ταμείο της εφορίας το 70% του τιμήματος, ακόμα και για ρυθμισμένα χρέη

Σημαντικό μερίδιο από το τίμημα που εισπράττεται στην περίπτωση πώλησης ακινήτου από οφειλέτη, με ρυθμισμένα μάλιστα χρέη, ζητάει η εφορία για να εκδώσει πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, και να προχωρήσει απρόσκοπτα η πράξη αγοραπωλησίας.

Με στόχο τη διασφάλιση αποπληρωμής μέρους των δόσεων ρυθμισμένων χρεών, η εφορία για να παράσχει το απαραίτητο πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, παρακρατεί – και με το νόμο- έως και το 70% του εισπραχθέντος τιμήματος από την πώληση του ακινήτου, μέτρο το οποίο προκαλεί αντιδράσεις από την πλευρά των ιδιοκτητών ακινήτων. 

Χαρακτηρίζουν «αδικία» την προκαταβολική καχυποψία της φορολογικής αρχής, καθώς αντιμετωπίζει το ίδιο τους ασυνεπείς φορολογούμενους που δεν ρυθμίζουν τα χρέη τους με εκείνους που τηρούν με ευλαβική συνέπεια τις ρυθμίσεις των οφειλών τους.

Θεωρούν δε ότι αυτή η αντιμετώπιση, ευνοεί τις συναλλαγές …κάτω από το τραπέζι με εμφάνιση μειωμένου τιμήματος πώλησης στα συμβόλαια, εν …γνώσει ουσιαστικά της εφορίας.

Θετικό ωστόσο στοιχείο, η δυνατότητα τροποποίησης των ποσοστών παρακράτησης που δίνει ο πρόσφατος νόμος (5036/2023 άρθρο 14), με κοινή όμως απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι προτάσεις που είχαν τεθεί στο τραπέζι, από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, και προέβλεπαν εφαρμογή κλιμακωτών και μειωμένων συντελεστών παρακράτησης σε συνάρτηση με το προφίλ , το εισόδημα αλλά και το ύψος των χρεών του οφειλέτη, έμειναν στα χαρτιά. Η αντιμετώπιση του ζητήματος θα αποτελέσει αντικείμενο του νέου κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου και της ΑΑΔΕ.

Μέχρι τότε, οι ισχύουσες διατάξεις ορίζουν ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή, δύναται να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας περιορισμένης ισχύος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν μήνα. Η Φορολογική Διοίκηση και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης ορίζει υποχρεωτικά όρο παρακράτησης στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία. Το παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών.

Ειδικά για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία, το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με ποσό παρακράτησης ποσοστού 70 % επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.

Εάν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή άνω των 50.000 ευρώ, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης 50% επί του τιμήματος, εφόσον αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των συνολικών οφειλών σε αναστολή.

Εάν το τίμημα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και το ποσό της παρακράτησης, υπολογιζόμενο επί του τιμήματος, είναι μικρότερο των οφειλών, εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας με υπολογισμό του ποσού της παρακράτησης επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της παρακράτησης που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτό δεν υπερβαίνει το τίμημα.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ