ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Οδηγίες για την παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Κρήτης εκδόθηκαν και φέτος οι κατάλληλες οδηγίες για την παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου.
Πιο αναλυτικά:
-Η συλλογή του ελαιοκάρπου να ξεκινήσει μετά τα χρονικά διαστήματα που ορίζουν οι κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής.
-O ελαιόκαρπος θα πρέπει να βρίσκεται στο κατάλληλο στάδιο ωριμότητας (μαύρο-ιώδες χρώμα).
-Ο καρπός που μαζεύεται με δίχτυα δε θα πρέπει να αφήνεται στα δίχτυα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι σημαντικό ο καρπός να ελαιοποιείται όσο το δυνατόν συντομότερα από τη συλλογή του (ει δυνατόν αυθημερόν άλεση). Κατά τη συγκομιδή να αποφεύγονται οι τραυματισμοί του ελαιοκάρπου.
-Τα μέσα συλλογής και μεταφοράς (δίχτυα, σακιά, τελάρα) θα πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά.
-Η μεταφορά του ελαιοκάρπου και η αποθήκευσή του πριν την ελαιοποίηση θα πρέπει να γίνεται σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο. Η μεταφορά με διάτρητα πλαστικά τελάρα είναι προτιμότερη σε σχέση με τους σάκους. Εφόσον χρησιμοποιούνται σάκοι, θα πρέπει να είναι υφασμάτινοι (γιούτα) και όχι νάιλον και να τοποθετούνται όρθιοι.
-Πριν την άλεση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η καθαριότητα του ελαιοκάρπου (αποφύλλωση και πλύσιμο με άφθονο καθαρό νερό).
-Πρέπει η θερμοκρασία μάλαξης της ελαιοζύμης να διατηρείται χαμηλά, κάτω των 32οC (και για ελαιόλαδα ΠΟΠ κάτω των 27οC).
-Η αποθήκευση του ελαιολάδου θα πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα μέσα με χαμηλές θερμοκρασίες και ξεχωριστά για κάθε ποιότητα. Μετά από 1-2 μήνες θα πρέπει το ελαιόλαδο να μεταγγίζεται για την αφαίρεση της “καθούρας”. Τα δοχεία συσκευασίας θα πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαφανή και αεροστεγή – κλειστά για να περιοριστεί η οξείδωση.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 

 

 

 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ