ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Νομός Χανίων: Οι εξελίξεις με το πρόγραμμα δακοκτονίας

Σχετικά με το πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2019, από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι:

Ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα ο πρώτος δολωματικός ψεκασμός στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ενώ ξεκίνησε και έχει ολοκληρωθεί και ο δεύτερος δολωματικός ψεκασμός σε αρκετές περιοχές. Υπενθυμίζουμε ότι οι παραγωγοί αλλά και όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βλέπουν τις ανακοινώσεις για τις ημερομηνίες ψεκασμών στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. crete.gov.gr /ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΓΡΑΦΕΙΟ/ΤΥΠΟΥ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ/ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ/ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ/ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 2019 (https://www.crete.gov.gr/category/enimerosi/grafeio-typoy/release/enimerosi-agroton/dakoktonia/dakoktonia-p-e-chanion/)
Η φετινή χρονιά είναι αρκετά όψιμη τόσο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά η οποία ήταν πολύ πρώιμη, όσο και σε σχέση με μία κανονική ως προς την πρωιμότητα χρονιά. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τους χαμηλούς δακοπληθυσμούς, αποτέλεσμα και των δυσμενών καιρικών συνθηκών του χειμώνα που προηγήθηκε, είχαν ως αποτέλεσμα  ο πρώτος δολωματικός ψεκασμός, σε αρκετές περιοχές, να ξεκινήσει αργότερα από προηγούμενα έτη.
Ακόμα και τώρα οι δακοπληθυσμοί είναι χαμηλοί στην συντριπτική πλειονότητα των περιοχών, ενώ οι δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τέλος του Ιουλίου έδειξαν από  μηδενικές έως πολύ χαμηλές προσβολές (κυρίως σε εστίες).
Έπειτα από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι παραγωγοί να μην πραγματοποιούν άσκοπες ιδιωτικές επεμβάσεις για την καταπολέμηση του δάκου, οι οποίες επιβαρύνουν τόσο το τελικό προϊόν αλλά και το περιβάλλον.  Σε κάθε περίπτωση, οι παραγωγοί θα πρέπει να συμβουλεύονται τους αρμόδιους γεωπόνους της υπηρεσίας μας ή τους υπεύθυνους επιστήμονες των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και η απόφαση για επέμβαση θα πρέπει να προκύπτει έπειτα από εξέταση δείγματος και επίσκεψη στο χωράφι. Οι παραγωγοί πριν την χρήση οποιουδήποτε γεωργικού φαρμάκου θα πρέπει να διαβάζουν την ετικέτα, η οποία θα πρέπει να είναι στα ελληνικά και να ενημερώνονται για την σήμανση επικινδυνότητας, τις καλλιέργειες στις οποίες επιτρέπεται η χρήση του, την δοσολογία και την απόσταση από την συγκομιδή. Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς, να ακολουθείται η ετικέτα και να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα μέσα προστασίας.
Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στις αποστάσεις ψεκασμού και στην δημιουργία ψεκαστικού νέφους. Τονίζεται ότι ο ψεκασμός των γεωργικών φαρμάκων με χρήση νεφελοψεκαστήρων (τουρμπίνες) ευνοεί την δημιουργία ψεκαστικού νέφους. Οι τουρμπίνες χρησιμοποιούνται μόνο όταν τα αγροκτήματα είναι μεγάλα και η καλλιέργεια έχει μεγάλο ύψος . Επίσης δεν πρέπει να γίνεται ψεκασμός με αέρα που ευνοεί την μεταφορά του νέφους.

Όπως έχει τονιστεί και σε προηγούμενα δελτία τύπου,  ο επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τους κατοίκους, τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους και τους μόνιμους επισκέπτες της περιοχής όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος και οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτό, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τον ψεκασμό. Όταν μόνο περαστικοί δύναται να εκτεθούν σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος, η ενημέρωση γίνεται πριν τον ψεκασμό.
Όταν η ενημέρωση αφορά τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους μόνιμους επισκέπτες της περιοχής που ενδέχεται να εκτεθούν στο ψεκαστικό νέφος τότε θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  1. Τον εκτιμώμενο χρόνο έναρξης του ψεκασμού
  2. Την θέση της καλλιέργειας που θα γίνει ο ψεκασμός
  3. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (εμπορική ονομασία)
  4. Την σήμανση τοξικότητας (Xn, Xi κ.λ.π.) που αναγράφεται στην συσκευασία καθώς και τις αντίστοιχες φράσεις κινδύνου (π.χ. «Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα»)

Όταν η ενημέρωση αφορά τους επαγγελματίες (κυρίως μελισσοκόμους, σαλιγκαροτρόφους και κτηνοτρόφους) εκτός των ως άνω θα πρέπει να αφορά και τις επιδράσεις στην δραστηριότητά τους, που τυχόν αναγράφονται στην συσκευασία του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.
Η μορφή του χρησιμοποιούμενου για την ενημέρωση εντύπου είναι καθορισμένη και οι ενδιαφερόμενο μπορούν να το προμηθευτούν από τα γραφεία της ΔΑΟΚ καθώς και από την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση http://w2.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Entypo_Enimerosis_Psekasmou.pdf.  Συνιστάται η ανάρτησή του σε σημεία όπου θα είναι ορατό από τους κατοίκους, επαγγελματίες, επισκέπτες που ενδέχεται να εκτεθούν στο ψεκαστικό νέφος (οικίες, κολώνες, πασσάλους, φράχτες κ.ά.)
Οι κατ’ ελάχιστον αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και ειδικής περιοχής, ορίζονται ως εξής (ΚΥΑ 6669/79087/15-7-2015, ΦΕΚ 15282 Β΄):

  1.  Για τα σκευάσματα με ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με την αριθμ. 265/3−9−2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 1214/19−9−2002), όπως ισχύει.

 

Χώροι προστασίας Χρήση εξοπλισμού εφαρμογής με χαμηλή αερομεταφορά του ψεκαστικού νέφους Εφαρμογή με νεφελοψεκαστήρες με εξαίρεση ηλεκτροστατικούς νεφελοψεκαστήρες
σκευάσματα με επισήμανση Τ ή Τ+
σκευάσματα με επισήμανση Xn ή Xi σκευάσματα χωρίς καμία από τις προηγούμενες επισημάνσεις
Νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα, παιδικές χαρές, κατασκηνωτικοί χώροι και άλλες εγκαταστάσεις αναψυχής, σχολεία και εκπαιδευτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημόσια πάρκα 200 μέτρα 80 μέτρα 20 μέτρα 200 μέτρα
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στρατόπεδα, αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους. 200 μέτρα 80 μέτρα Χωρίς περιορισμό 200 μέτρα
Κατοικίες εκτός σχεδίου πόλεως, οικισμού ή ζώνης 50 μέτρα 10 μέτρα Χωρίς περιορισμό 50 μέτρα
Κατοικίες εντός σχεδίου πόλεως, εντός οικισμού και εντός ζώνης 200 μέτρα 50 μέτρα Χωρίς περιορισμό 80 μέτρα
Χώροι αστικού πρασίνου (πλην πάρκων) 50 μέτρα 10 μέτρα Χωρίς περιορισμό 200 μέτρα

 

  1. Για τα σκευάσματα με ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ 1272/2008, όπως ισχύει:

 

Χώροι προστασίας Χρήση εξοπλισμού εφαρμογής με χαμηλή αερομεταφορά του ψεκαστικού νέφους Εφαρμογή με νεφελοψεκαστήρες με εξαίρεση ηλεκτροστατικούς νεφελοψεκαστήρες
σκευάσματα με εικονόγραμμα κινδύνου
 ή
σκευάσματα με εικονόγραμμα κινδύνου
σκευάσματα χωρίς καμία από τα  προηγούμενα εικονογράμματα
Νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα, παιδικές χαρές, κατασκηνωτικοί χώροι και άλλες εγκαταστάσεις αναψυχής, σχολεία και εκπαιδευτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημόσια πάρκα 200 μέτρα 80 μέτρα 20 μέτρα 200 μέτρα
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στρατόπεδα, αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους. 200 μέτρα 80 μέτρα Χωρίς περιορισμό 200 μέτρα
Κατοικίες εκτός σχεδίου πόλεως, οικισμού ή ζώνης 50 μέτρα 10 μέτρα Χωρίς περιορισμό 50 μέτρα
Κατοικίες εντός σχεδίου πόλεως, εντός οικισμού και εντός ζώνης 200 μέτρα 50 μέτρα Χωρίς περιορισμό 80 μέτρα
Χώροι αστικού πρασίνου (πλην πάρκων) 50 μέτρα 10 μέτρα Χωρίς περιορισμό 200 μέτρα

Όσον αφορά στις διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) επί των παραβάσεων σε θέματα ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επιβάλλονται πρόστιμα από 300 έως 5.000 χιλιάδες ευρώ για τους παραβάτες των άρθρων 38 έως 44 του ιδίου νόμου ενώ σε όποιον χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίς να τηρεί τα αναγραφόμενα στη συσκευασία ή στην ετικέτα τους επιβάλλεται πρόστιμο από 150 έως 10.000 ευρώ.
Η υπηρεσία μας θα προβεί και για την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο τόσο σε δειγματοληψίες για την ανίχνευση υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στο ελαιόλαδο, όσο και σε ελέγχους παραγωγού – χρήστη γεωργικών φαρμάκων που αφορούν σε δειγματοληψίες ψεκαστικού διαλύματος, δειγματοληψίες στον αγρό, έλεγχο αποθήκης και εγγράφων του παραγωγού.
Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση τα τηλέφωνα των αρμοδίων γεωπόνων της ΔΑΟΚ Π.Ε. Χανίων είναι: 2821346500, 2821346570-40-43-23, 2822022005.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ