ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κρήτη: Προ των πυλών νέο “κανόνι” στον τουρισμό αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα

Σοβαρό θέμα με τις επιταγές που δόθηκαν από τουριστικούς πράκτορες σε ξενοδόχους, στο πλαίσιο προκαταβολών, προκύπτει μετά τις σαρωτικές αλλαγές που επέφερε ο κορωνοϊός και στον τουρισμό. Η πρακτική αυτή είναι συνηθισμένη, και γίνεται από τους χειμερινούς μήνες, προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν αναγκαίες εργασίες και πρόσληψη προσωπικού, ή οποιαδήποτε άλλη εργασία για την υποδοχή των τουριστών.

Μόνο που φέτος οι απαγορεύσεις λόγω κορωνοϊού και το γεγονός ότι τα ξενοδοχεία παραμένουν κλειστά μέχρι το τέλος Απριλίου, αν δεν υπάρξει και άλλη παράταση, προκαλούν σοβαρό θέμα τόσο για τους τουριστικά γραφεία που τις έδωσαν όσο και για τους ξενοδόχους αλλά και για τις τράπεζες, από τη στιγμή που ουδείς γνωρίζει πως θα εξελιχθεί η τουριστική σεζόν.

Οι τουριστικοί πράκτορες με επιστολή τους στα συναρμόδια υπουργεία και στην Τράπεζα της Ελλάδος ζητούν να επιστραφούν σε αυτούς οι επιταγές, με νομοθετική ρύθμιση, καθώς δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή αλλά και στο βραχυπρόθεσμα κανένα τουριστικό έργο. Παράλληλα κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου και κάνουν λόγο για “ωρολογιακή βόμβα” που κινδυνεύει να εκραγεί.

Η επιστολή των τουριστικών πρακτόρων:

Στο πλαίσιο της διαμορφούμενης κατάστασης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις ακόλουθες σκέψεις και προβληματισμούς μας.

Ειδικότερα:

Τα Τουριστικά Γραφεία,τα οποία αντιπροσωπεύουν γραφεία και Tour Operators του εξωτερικού, αποτελούν τον σημαντικότερο υποστηρικτικό πυλώνα της όλης δραστηριότητας της τουριστικής βιομηχανίας, η οποία, ως γνωστό, είναι μία εκ των σημαντικότερων πηγών της Εθνικής μας Οικονομίας, μιας και αυτά (τουριστικά γραφεία) είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ τουριστών – ξενοδοχείων, και είναι ουσιαστικά οι φορείς εκείνοι που διακινούν τους τουρίστες στην Ελλάδα.

Η δραστηριότητα των γραφείων τουρισμού, όπως εκτελείται τα τελευταία 50 χρόνια, ουσιαστικά βασίζεται σε χρονικά προγενέστερες συμφωνίες παροχής υπηρεσιών (π.χ. μίσθωση δωματίων, τουριστικών λεωφορείων), οι οποίες όμως εκτελούνται στο μέλλον.

Με την παρούσα κατάσταση όπως διαμορφώνεται λόγω της πανδημίας του COVID-19 όπως αυτή χαρακτηρίστηκε και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), αντιλαμβάνεστε ότι ανατρέπεται όλος ο σχεδιασμός του τουριστικού προϊόντος για την τουριστική σεζόν 2020.

Σημειώνεται ότι σε όλα τα συμβόλαια συνεργασίας υπάρχει σχετικός όρος ακύρωσης τους, λόγω επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας (Force Majeure) όπως κοινωνικές αναταραχές, σεισμοί, πόλεμος ή πανδημίες, τα οποία ανατρέπουν την ομαλή εξέλιξη των συμφωνηθέντων. Σε κάθε περίπτωση είναι αδύνατη η παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας / έργου από πλευράς των επιχειρηματιών, δοθέντος ότι η Ελληνική Κυβέρνηση απεφάσισε την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 30.4.2020.

Αναγνωρίζοντας τα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά της ελληνικής κυβέρνησης στη λήψη μέτρων τόσο για τον περιορισμό μετάδοσης του κορονοϊού όσο και για τη στήριξη της αγοράς, δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε την ανάγκη ειδικής μέριμνας από πλευράς σας αλλά και από την Τράπεζα της Ελλάδος, και για ένα ακόμα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο αποτελεί ωρολογιακή βόμβα για την βιωσιμότητα των τουριστικών γραφείων, το οποίο δεν είναι άλλο από τις ήδη εκδοθείσες και προ πολλού παραδοθείσες μεταχρονολογημένες επιταγές σε ξενοδόχους – επιχειρηματίες του τουρισμού, οι οποίες (επιταγές), και με το δεδομένο ότι η βασική έννομη σχέση (συμβόλαια συνεργασίας) δυνάμει της οποίας εκδόθηκαν, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης και πρέπει να επιστραφούν στους εκδότες τους, ήτοι στα τουριστικά γραφεία ή/και Tour Operators. 

Όπως αντιλαμβάνεστε, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, οι τελικοί λήπτες των επιταγών, δηλαδή στην συντριπτική πλειοψηφία τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία είχαν ενεχυριαστεί οι επιταγές για χρηματοδότηση, θα εμφανίσουν τις επιταγές και θα απαιτήσουν την πληρωμή τους, παρόλο που γνωρίζουν ότι οι συγκεκριμένες επιταγές αφορούν υπηρεσίες που οι εις διαταγή δικαιούχοι των επιταγών δεν θα παρέχουν, λόγω ανωτέρας βίας.

Με δεδομένο λοιπόν ότι οι επιταγές αυτές εκδόθηκαν για αιτία που δεν ακολούθησε, αποτελεί ουσιαστικά μονόδρομο για τα Τουριστικά Γραφεία και τους Tour Operators που αυτά αντιπροσωπεύουν η απόφαση να μην τις πληρώσουν. Αυτό δεν αποτελεί επιλογή αλλά αναγκαιότητα, καθ’ ότι η παντελής έλλειψη δραστηριότητας, έχει ανατρέψει τον οικονομικό προγραμματισμό των Τουριστικών Γραφείων, και τις χρηματοροές τους, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα ρευστότητας. Τούτο δε μάλιστα την στιγμή που α) έχουν προκαταβάλει και εκατομμύρια Ευρώ δια μέσω τραπεζικών καταθέσεων σε ξενοδόχους/ παρόχους τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίοι, παρόλο που δεν θα τηρήσουν τα συμφωνηθέντα, αδυνατούν να τους επιστρέψουν το οποιοδήποτε ποσό β) ενώ την ίδια στιγμή τα Τουριστικά Γραφεία και οι Tour Operators επιστρέφουν την αξία όλων των ακυρωθέντων κρατήσεων στους πελάτες τους (τουρίστες) οι οποίοι μέσα στην γενική αβεβαιότητα που επικρατεί ακυρώνουν μαζικά κατά χιλιάδες τις κρατήσεις τους για διακοπές στην Ελλάδα.

Από πλευρά μας, μπορούμε να αποδείξουμε την αλήθεια των ισχυρισμών μας, α) με τα υπογραφέντα συμβόλαια όπου ρητά αναφέρεται η δυνατότητα ακύρωσης τους λόγω ανωτέρας βίας, β) τα πινάκια παράδοσης των επιταγών, γ) τις ακυρώσεις των κρατήσεων.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, βάσει των υφισταμένων διατάξεων (ν. 5960/33), ο εκδότης φέρει ακέραια την ευθύνη για την πληρωμή των επιταγών του. Η μη πληρωμή τους συνεπάγεται μεταξύ άλλων τόσο την καταχώρηση του εκδότη στα μητρώα του Τειρεσία με όλα τα επακόλουθα που αυτό επιφέρει σε μία επιχείρηση η οποία δεν ευθύνεται καθόλου πχ μη δυνατότητα πλέον λήψης επιταγών από τράπεζα, όσο και την ποινική ευθύνη του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι ούτε δίκαιο ούτε σωστό.

Κατόπιν των ανωτέρω και ευελπιστώντας ότι έχετε πλήρη συνείδηση των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική κοινωνία και οικονομία, ζητάμε την βοήθεια σας προκειμένου ομοειδείς επιχειρήσεις και Γραφεία σαν τη δική μας να βγούνε από αυτή την πρωτόγνωρη κρίση όρθιες και δυνατές.

Ουσιαστικά ζητάμε την άμεση λήψη νομοθετικής πρωτοβουλίας προκειμένου οι επιταγές Ελληνικών Τραπεζών που έχουν εκδοθεί για αιτία που δεν ακολούθησε, όπως εν προκειμένω τα συμβόλαια συνεργασίας με ξενοδόχους, να επιστραφούν στους εκδότες, ήτοι στα Τουριστικά γραφεία ή/και Tour Operators. Στις δε περιπτώσεις που οι εις διαταγή δικαιούχοι έχουν ενεχυριάσει τις επιταγές να υπάρξει νέα συμφωνία μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρηματιών, με εγγυήσεις της πολιτείας. Επικουρικά να προβλεφθεί ότι σε περίπτωση αδυναμίας των εις διαταγή δικαιούχων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους έναντι των τραπεζών, θα πρέπει να βρεθεί λύση με παρέμβαση σας η οποία θα καλύψει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει άμεσα να επιλυθεί το θέμα, ειδάλλως, με μαθηματική ακρίβεια θα καταρρεύσουν όλοι οι παράγοντες του Τουριστικού κυκλώματος  αδυνατώντας σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής ασφυξίας να ανταποκριθούν στις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις τους, με σημαντικότατες επιπτώσεις στην Εθνική μας οικονομία”.