ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ - ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Οι νοσηλείες κορωνοϊού σήμερα, Τετάρτη

Áíáìößâïëá ï ÷ñüíïò ðïõ ðÝñáóå, áëëÜ êáé ï êáéíïýñãéïò ðïõ Þñèå óÞìåñá áíÞêåé óôï õãåéïíïìéêü ðñïóùðéêü üëçò ôçò ÷þñáò.ÁíÞêåé óå áõôïýò ðïõ ìÜ÷ïíôáé êáé èá óõíå÷ßóïõí íá ôï êÜíïõí åíÜíôéá óôçí ðáíäçìßá ôïõ Covid-19 áêïýñáóôá, ìå óõíåßäçóç, êáé áãÜðç, ìÝóá óôá íïóïêïìåßá, áëëÜ êáé Ýîù áðü áõôÜ, óôá ðëçñþìáôá ôïõ ÅÊÁ ðïõ äïõëÝõïõí áäéÜêïðá, óôéò êéíçôÝò ìïíÜäåò ôïõ ÅÏÄÕ ðïõ üðïõ õðÜñ÷åé áíÜãêç äéåîÜãïõí ôá ôåóô áíß÷íåõóçò,áëëÜ êáé óå üóïõò âñßóêïíôáé óôá êÝíôñá åìâïëéáóìïý.Óå üëïõò áõôïýò ëïéðüí êáé ãéá üëïõò áõôïýò Ýíá ìéêñü áöéÝñùìá êáé Ýíá ìåãÜëï åõ÷áñéóôþ, ÐáñáóêåõÞ 1 Éáíïõáñßïõ 2021 (ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ/ EUROKINISSI)

Σε σταθερά επίπεδα βρίσκονται οι νοσηλείες κορωνοϊού στα νοσοκομεία της Κρήτης, σήμερα, Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, συγκριτικά με τα στοιχεία της Δευτέρας 26 Σεπτεμβρίου. Πιο αναλυτικά σήμερα Τετάρτη, νοσηλεύονται συνολικά 50 ασθενείς με κορωνοϊό, ενώ την Δευτέρα, καταγράφθηκαν 46 νοσηλείες. Από τους 50, οι 47 νοσηλεύονται σε κλινική Covid, 3 βρίσκονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, εκ των οποίων οι 2 είναι διασωληνωμένοι.

Σημειώνεται πως στο νοσοκομείο Νεάπολης, δεν νοσηλεύεται κανένας ασθενής με κορωνοϊό.

Πώς καταγράφονται οι νοσηλείες ανά νοσοκομείο:

  • Νοσοκομείο Χανίων: Συνολικά 6 ασθενείς σε κλινική Covid.
  • Νοσοκομείο Ρεθύμνου: Συνολικά 12 ασθενείς σε κλινική Covid.
  • ΠΑΓΝΗ: Συνολικά 10 ασθενείς σε κλινική Covid.
  • Βενιζέλειο: Συνολικά 8 ασθενείς, 5 σε κλινική Covid, 3 σε ΜΕΘ και 2 διασωληνωμένοι.
  • Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου: Συνολικά 7 ασθενείς σε κλινική Covid.
  • Νοσοκομείο Σητείας: Συνολικά 5 ασθενείς σε κλινική Covid.
  • Νοσοκομείο Ιεράπετρας: Συνολικά 2 ασθενείς σε κλινική Covid.

 

Αύξηση κρουσμάτων για δεύτερη εβδομάδα

Την ανοδική τους τροχιά, για δεύτερη συνεχή εβδομάδα, διατήρησαν τα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα. Συγκεκριμένα το διάστημα 19 με 25 Σεπτεμβρίου νόσησαν με κορωνοϊό 44.775 συμπολίτες μας, ενώ την εβδομάδα 12 με 18 Σεπτεμβρίου είχαν νοσήσει 33.590, με την εβδομαδιαία μεταβολή να φτάνει το 24%. Αυξημένα τα κρούσματα και στην Κρήτη, όπου ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε για την εβδομάδα αναφοράς 3.396 νέα περιστατικά COVID, ενώ την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα είχε ανακοινώσει 2.682.

Από τις νέες μολύνσεις στο νησί, 1.381 εντοπίστηκαν στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, 876 στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, 782 στην περιφερειακή ενότητα Χανίων και 357 στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου.

Όσον αφορά στους θανάτους, 97 πολίτες έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές του κορωνοϊού το διάστημα 19 με 25 Σεπτεμβρίου, με την εβδομαδιαία μεταβολή να είναι στο -16% (σ.σ. ήταν 111 οι θάνατοι το διάστημα 12 με 18 Σεπτεμβρίου).ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ