Δήμος Κισάμου

Κίσαμος: Υποβολή ενστάσεων για τους δασικούς χάρτες

Κατόπιν της ανάρτησης των δασικών χαρτών και των ζητημάτων που προκύπτουν, είναι πολύ σημαντικό οι δημότες μας να παρακολουθήσουν στενά και να κατανοήσουν την διαδικασία υποβολής ενστάσεων, ώστε να υπερασπίσουν το δικαίωμά τους στην αγροτική γη.

Ο Δήμαρχος Κισάμου Γιώργος Μυλωνάκης, δεσμεύεται ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες επαφές με τους εμπλεκόμενους φορείς, (Υ.ΠΕ.Ν,  Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, Περιφέρεια Κρήτης,  Ελληνικό Κτηματολόγιο, Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών κ.α) και με συντονισμένες ενέργειες θα εξαντλήσει κάθε θεσμική του δυνατότητα, ώστε να τροποποιηθεί προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων η διαδικασία των ενστάσεων, να επανεξεταστεί ή και να εξαλειφθεί εντελώς το υψηλό κόστος του ειδικού τέλους καθώς και να δοθεί παράταση στον χρόνο υποβολής των αντιρρήσεων για να  εξασφαλιστεί ο δίκαιος χαρακτηρισμός των εκτάσεων των οποίων ο χαρακτήρας αμφισβητείται.

Εκ του Δήμου