Δήμος Κισάμου ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κίσαμος: Το νέο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Γραμπούσας

Την Τρίτη 31 Οκτωβρίου και ώρα 9.30 μ.μ. συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο που ανέδειξαν οι εκλογές της 29ης  Οκτωβρίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Γραμπούσας, προκειμένου να γίνει η συγκρότηση του σε σώμα.
Κατόπιν των διαδικασιών που προβλέπονται από το καταστατικό του Συλλόγου, η σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Σκαράκης Ευστράτιος του Γεωργίου
Αντιπρόεδρος: Σταματάκης Νικόλαος του Ελευθερίου
Γενικός Γραμματέας: Κοκκινάκη Ιωάννα του Σπυρίδωνος
Ταμίας Α’: Γιουρουκάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
Ταμίας Β’: Παπαντωνάκης Γεώργιος του Δημητρίου
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Καστρινάκης Ελευθέριος του Αρτέμιου
Μέλος: Βαρουχάκης Γεώργιος του Δημητρίου
Μέλος: Αλεξανδράκης Γεώργιος του Ιωάννη
Μέλος: Δαρατσιανάκης Φραγκίσκος του Μηνά
Αναπληρωματικά μέλη:
Μαστοράκη Ευαγγελία του Γεωργίου
Μαρτσάκης Εμμανουήλ του Θεόδωρου
Ελεγκτική Επιτροπή:
Σταματάκη Μαρία του Σταμάτη
Παπαδημητράκης Ιωάννης του Αντωνίου
Μυλωνάκης Ιωάννης του ΜιχαήλΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ