Δήμος Κισάμου

Κίσαμος: Παράταση εγγραφών στους Δημοτικους Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2022-2023

Ο Δήμος Κισσάμου ανακοινώνει την παράταση των  εγγραφών και επανεγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς  για το σχολικό έτος 2022-2023 αποκλειστικά μέχρι: Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022.

Δεν θα γίνουν δεκτές εγγραφές μετά από την 1 Ιουλίου  ούτε τον Σεπτέμβρη πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία  προσαρμογής των ήδη εγγραφέντων και εξακριβωθούν  ενδεχόμενες κενές θέσεις.

Δικαίωμα αίτησης έχουν τα παιδιά που θα έχουν συμπληρώσει τα

ΔΥΟΜΙΣΙ (2,5) ΧΡΟΝΙΑ  ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022.

(Ημερομηνία γέννησης έως  31-3-2020).

Η αίτηση και τα λοιπά έντυπα είναι αναρτημένα  στο site του Δήμου Κισάμου  www.kissamos.gr .

Επίσης είναι δυνατή η παραλαβή και από τους παιδικούς σταθμούς  του Δήμου Κισάμου. Στην αίτηση αυτή, μπορούν να δηλωθούν ΚΑΙ οι τρείς σταθμοί με  σειρά προτεραιότητας βάσει προτίμησης.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων,  η αίτηση με τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο mail του γραφείου Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κισάμου: koinpaideia@gmail.com

ή

θα κατατίθενται σε έναν από τους τρεις παιδικούς σταθμούς  Κισάμου, Γραμπούσας ή Πλατάνου.

(είναι περιττή η κατάθεση περισσοτέρων αιτήσεων καθώς δυσκολεύει την διαδικασία.)

Πληροφορίες: στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς καθημερινά από 09.00-13.00

*Παιδικός Σταθμός Κισάμου: 2822022290

*Παιδικός Σταθμός Πλατάνου: 2822041378

*Παιδικός Σταθμός Γραμπούσας: 2822022755

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής Στο ίδιο έντυπο περιλαμβάνονται και οι τρεις Σταθμοί.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Ε1 και εκκαθαριστικό γονέων

4. Ατομικό δελτίο υγείας υπογεγραμμένο από παιδίατρο και αντίγραφο βιβλιαρίου εμβολίων.

5. άδεια μόνιμης παραμονής στη χώρα, για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων και όπως  αποδεικνύεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

6. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αποδέχεται τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4249/Β’/05-12-2017.

7. Βεβαίωση εργασίας γονέων (υπαλλήλων, ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών, απασχολούμενων σε οικογενειακή επιχείρηση ν. 4075/2012) ή βεβαίωση ανεργίας κατά περίπτωση

Ελεύθεροι επαγγελματίες:

-βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι άμεσα ασφαλισμένοι, ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών

– αντίγραφο του Ε3

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος

*Αγρότες:

-βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ έκδοσης τελευταίου έτους ή ασφαλιστική ενημερότητα

-να δηλώνουν εισόδημα από τις γεωργικές επιχειρήσεις πάνω από 5000 ευρώ

-να έχουν αγροτική περιουσία στο όνομά τους

-αν είναι διαχειριστές αγροτικών εκτάσεων με ενοίκιο να έχει δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ

αν εργάζονται ως εργάτες σε αγροτικές εργασίες θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση του ασφαλιστικό φορέα

*Εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση χωρίς ασφάλιση (νόμος 4075/2012)

*Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναγράφεται το ωράριο εργασίας, τα καθήκοντα και να είναι υπογεγραμμένη και σφραγίδα της επιχείρησης

8. Άλλα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση πχ αναπηρίας, ιδιότητα φοιτητή, στρατευμένου κλπ.

Εκ του Δήμου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ