Δήμος Κισάμου ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Κίσαμος: Πρόσκληση – Ανακοίνωση της Διευθύνουσας της Αρχαιολογικής Ανασκαφής Αρχαίας Φαλάσαρνας

Η Διευθύνουσα της Αρχαιολογικής Ανασκαφής Αρχαίας Φαλάσαρνας, Π.Ε Χανίων ενόψει της επικείμενης προγραμματισμένης ανασκαφής στον χώροτου αρχαίου ναού Αρτέμιδος, έχοντας υπόψη :

 1. Την υπ‘ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α3/14646/221/07-04-1986 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού.
 2. Την υπ’ αριθ.πρωτ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α3/41377/581/16-10-1986 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού.
 3. Την υπ‘ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α3/13500/376/27-06-1988 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού.
 4. Την υπ‘ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α3/768)9/ 22-08-1989 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού.
 5. Την υπ ‘ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α3/47542 π.ε.) 608 – 48957 π.ε.) 632  / 18-06-1990 απόφαση  του Υπουργείου Πολιτισμού.
 6. Την υπ‘ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ39/5573893/ 27-11-1991 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού
 7. Την υπ‘ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ39/852/61/21-10-1994 απόφαση  του Υπουργείου Πολιτισμού.
 8. Την υπ‘ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α2/49548/1612/ 23-07-2008  απόφαση  του Υπουργείου Πολιτισμού.
 9. Την υπ‘ αριθ. πρωτ.ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α2/Φ42/27832/599/01-06-2010 απόφαση  του Υπουργείου Πολιτισμού.
 10. ΤΗΝ υπ‘ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α2/Φ42/123955/2067/06-04-2011 απόφαση  του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
 11. Την υπ‘ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α2/Φ42/7746/138/18-04-2012 απόφαση  του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
 12. Την υπ‘ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΞΕΙΟΔΘ/49121/22556/3273/429/17-07-2013 απόφαση  του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
 13. Την υπ ‘ αριθ. πρωτ. 6527 Π.Ε/12/02/2013 απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στην υπ’ αριθ. 6527/4-12-2012 αίτηση μας.
 14. Την υπ‘ αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ/Γ.Δ.Α.Π.Κ/ΔΙ.Π.ΚΑ/Τ.Ε.Ε.Α.Ε.Ι/120074/632/09-06-2015 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 15. Την υπ‘ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/47349/26791/2411/258/2016 απόφαση  του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
 16. Την υπ‘ αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α/Γ.Δ.Α.Π.Κ/ΔΙ.Π.ΚΑ/Τ.Ε.Ε.Α.Ε.Ι/82319/482/2017 απόφαση  του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
 17. Την υπ‘ αριθ. ΑΔΑ 9Ρ8Π4653Π4-ΦΦΓ/19-04-2021 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς  με θέμα την χορήγηση στην ΕΦΑ Χανίων άδεια παράτασης της συστηματικής ανασκαφικής έρευνας στον αρχαιολογικό χώρο  Φαλάσαρνας, Π.Ε. Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο πενταετούς προγράμματος (2021-2025) και έγκριση ανασκαφικής γεωφυσικής και γεωαρχαιολογικής έρευνας για το 2021.
 18. Την υπ‘ αριθ. ΑΔΑ 6ΟΝ24653Π4-ΖΒΧ απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με θέμα την χορήγηση στην ΕΦΑ Χανίων άδειας , για το 2022, συνέχισης της συστηματικής ασνασκαφικής έρευνας στον αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Φαλάσαρνας, Π.Ε. Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο πενταετούς προγράμματος (2021-2025).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Με την υπ‘ αριθ. ΑΔΑ 6ΟΝ24653Π4-ΖΒΧ απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς χορηγήθηκε άδεια στην Eφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων για συνέχιση κατά το έτος 2022 της συστηματικής ανασκαφικής έρευνας στον αρχαιολογικό χώρο της Φαλάσαρνας, Π.Ε.Χανίων, υπό τη διεύθυνση της Δρος Ελπίδας Χατζηδάκη.Η έρευνα το 2022 να περιλαμβάνει ανασκαφή στο ναό της Αρτέμιδος, στηνΑκρόπολη της αρχαίας Φαλάσαρνας στην κορυφή τού λόφου Κούτρικαι γεωφυσικές έρευνες στις κλιτύες της.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΟΥ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙΤΑΙ

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έλκει τυχόν δικαιώματα ιδιοκτησίας, στην χαρακτηρισμένη περιοχήπου σημειώνεται στο συνημμένο χάρτηΦαλάσαρνας, Ζώνη Ά και Δασική Έκταση, εφόσον τα δικαιώματα αυτά αποδεικνύονται από νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας, οι οποίοι έχουν νόμιμα μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο να προσκομίσουν σχετικά αντίγραφα το αργότερο έως την 20-7-2022:

α) στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

β)  στην Κτηματική Υπηρεσία Χανίων

ΧΑΝΙΑ 02.06.2022

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗ

Δρ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ