Δήμος Κισάμου

Κίσαμος: Εκ νέου σύγκληση δημοτικού συμβουλίου δια περιφοράς

Ο Δήμος Κισάμου, ανακοινώνει την εκ νέου σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου με την ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ διαδικασία, με τα ίδια ακριβώς θέματα ημερήσιας διάταξης που υπήρχαν και στην προηγούμενη πρόσκληση, η οποία δεν έτυχε της απαιτούμενης συμμετοχής των 2/3 των μελών του.

Καλούνται αυτή τη φορά όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να συμμετέχουν.

Η παρούσα πρόσκληση θα κοινοποιηθεί στην ΠΕΔ Κρήτης, στην ΚΕΔΕ και στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Αναμένεται η ρύθμιση της ομαλής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κισάμου.