Δήμος Κισάμου

Kίσαμος: Eγκρίθηκε μελέτη για τον Καμαριανό ποταμό

Την εκπόνηση μελέτης οριοθέτησης και διευθέτησης πεδινής κοίτης του Καμαριανού ποταμού στο Καστέλλι Κισάμου ενέκρινε η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Κρήτης.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 498.027,53 ευρώ.

Όπως αναφέρει το συνοπτικό τεχνικό δελτίο του έργου, η μελέτη αφορά την μελέτη οριοθέτησης τμήματος του ποταμού Καμαριανός (κύριος κλάδος), καθώς και συμβαλλόντων σε αυτόν μικρότερων κλάδων, από το νότιο όριο του υγρότοπου μέχρι την περιοχή των οικισμών Παλαιόκαστρο και ∆άφνη και συγκεκριμένα τον έλεγχο υδραυλικής επάρκειας των υφιστάμενων γεφυρών και τεχνικών κατασκευών (οχετών) και την μελέτη των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων διευθέτησης, στον κύριο κλάδο του ποταμού (σε μήκος περίπου 3.500 μ.), στον ανατολικό κλάδο (σε μήκος περίπου 650 μ.) και στους δύο συμβάλλοντες σε αυτόν κλάδους οι οποίοι διέρχονται από τους οικισμούς, καθώς και τις υποστηρικτικές μελέτες.

Συνολικό μήκος ρεμάτων 4,95 χλμ. και υπολεκάνης 32,12 χλμ. Τα αντιπλημμυρικά έργα θα αφορούν κυρίως τις περιοχές όπου θεωρούνται επικίνδυνες για την εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων και θα πρέπει να γίνει ο απαραίτητος σχεδιασμός για την θωράκιση τους, καθώς και περιοχές που ο ποταμός διέρχεται εντός οικισμών. Στις περιοχές που προτείνονται για θωράκιση προτείνεται να κατασκευαστούν έργα διευθέτησης με επενδεδυμένη και ανεπένδυτη διατομή σε όλο το ελεγχόμενο μήκος.  Επίσης, θα γίνεις έλεγχος επάρκειας όλων των υφιστάμενων γεφυρών και τεχνικών κατασκευών (οχετών).