Δήμος Κισάμου

Κίσαμος: Δια περιφοράς συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kισάμου θα διεξαχθεί σύμφωνα με το αρ.10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2010 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 Παρ.1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 75/30-3-2020,  την Τρίτη 26 Μαΐου 2020 με ώρα έναρξης 09:00 π.μ. και λήξη 14:00 μ.μ.

Μέχρι την παραπάνω ώρα λήξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν ψηφοφορία δια ζώσης , με μόνη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν την ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας:

1. Με e.mail από προσωπικό τους λογαριασμό προς το e.mail του Δήμου Κισάμου, συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.

2. Με sms από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

-Μετά το πέρας της ώρας λήξης , καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

-Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού.

 Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω, όπως ακριβώς φαίνονται και στο συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας:

 1. Συμπλήρωση της υπ. αρ. 239/2019 απόφασης Δ.Σ. (Εισήγηση Δημάρχου).
 2. Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Κισάμου έτους 2020.
 3. Έγκριση αδελφοποίησης Δήμου Κισάμου με το Δήμο Κυθήρων.
 4. Έγκριση δικαιωμάτων διέλευσης WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ.(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου).
 5. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε γεωτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας Ανουσάκη Αντωνίου για σύνδεση Βιομηχανικού κτιρίου για την αποθήκευση και τυποποίηση αγροτικών προιόντων και ελαιολάδου.(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου).
 6. Λήψη απόφασης περί αποδεδειγμένης αδυναμίας των υπηρεσιών του Δήμου να συντάξουν μελέτη με θέμα “ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Δ. ΚΙΣΑΜΟΥ”. (Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου).
 7. Έγκριση της υπ. αρ. 1/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 8. Έγκριση της υπ. αρ. 2/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 9. Έγκριση της υπ. αρ. 3/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 10. Έγκριση της υπ. αρ. 4/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 11. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2020. Απόφαση 79/2020 Οικονομικής Επιτροπής.
 12. Υποβολή πρότασης με τίτλο “Κινητός Σταθμός Μεταφόρτωσης σύμμεικτων Αποβλήτων” Δήμου Κισάμου στα πλαίσια της με ΑΠ ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2894/30-3-2020 Πρόσκληση της Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ και ΕΚΤ/ΥΠΑΝΕ (Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Μαυροδημητράκη Σπύρου).

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗ ΝΙΚΗ