ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η επόμενη μέρα για τον Τουρισμό (Γράφει η Χρύσα Χαριτάκη – Μακράκη)

Τα μηνύματα που εκπέμπονται από το σύνολο των οικονομικών αναλυτών για τον τουρισμό είναι σαφή. Ο κλάδος θα δεχτεί τεράστιο πλήγμα και το ΑΕΠ της Ελλάδας θα υποστεί σημαντική μείωση που μπορεί και να οδηγήσει σε περιόδους από τις οποίες με μεγάλους κόπους και αγώνα ξεπεράσαμε. Με αυτό το δεδομένο, τίθεται ένα κρίσιμο ερώτημα: Ποια θα είναι η επόμενη μέρα και τι θα πράξει η κυβέρνηση ώστε οι τουριστικές επιχειρήσεις αφενός να παραμείνουν βιώσιμες, αφετέρου να είναι ξανά ανταγωνιστικές στη διεθνή τουριστική αγορά; Στο ερώτημα αυτό η απάντηση είναι μία. Απαιτείται τώρα, άμεσα, η κατάρτιση ενός ειδικού σχεδίου για τον τουρισμό. Ειδικού σχεδίου που θα αφορά μόνο τον τουρισμό και τους τουριστικούς προορισμούς, για την υλοποίηση του οποίου μπορούν να διασφαλιστούν πόροι με τα μέτρα και τις διευκολύνσεις που έχουν ληφθεί και πρόκειται να ληφθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ένα τέτοιο σχέδιο οφείλει να προβλέπει τα εξής

Την πλήρη κατοχύρωση του συνόλου των εργασιακών θέσεων και τη διασφάλιση των εισοδημάτων των εργαζομένων στον χώρο.

Τη διάθεση κεφαλαίων κίνησης από τις τράπεζες, ύψους 35% του τζίρου που παρουσίασαν το 2019 οι τουριστικές επιχειρήσεις κάθε είδους, με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Με δεδομένο ότι το περίπου 40% των τουριστικών επιχειρήσεων είναι στο λεγόμενο «κόκκινο», τα κεφάλαια κίνησης θα πρέπει να δοθούν και στις επιχειρήσεις αυτές, ανεξαρτήτως αν οφείλουν σε τράπεζες ή σε funds.

Τη στήριξη όλων των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα γεωργίας και κτηνοτροφίας που δραστηριοποιούνται στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας και λειτουργούν με βάση την τουριστική αγορά, η οποία θα συρρικνωθεί.

Τη διάθεση  κεφαλαίων για τη σωστή προβολή της χώρας. Η σωστή προβολή σήμερα θα πρέπει να αναδεικνύει την εξαιρετική θέση της χώρας ως ενός ασφαλούς υγειονομικώς προορισμού, τον οποίο μπορεί να εμπιστευτεί και στον οποίο μπορεί να αισθανθεί ασφαλής ο επισκέπτης. Ταυτοχρόνως, η προβολή οφείλει να επικεντρωθεί στις αγορές εκείνες που παρουσιάζουν τα λιγότερα κρούσματα κορωνοϊού (Ισραήλ, Ρωσία κ.ά.) ή που η μεταφορά επισκεπτών θα είναι ευκολότερη οδικώς (Βαλκάνια), αφού οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως θα περάσουν σημαντική κρίση, όπως άλλωστε και οι tour operators, τα πρακτορεία και η κρουαζιέρα.

Στον σχεδιασμό για τον τουρισμό θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι κάθε επισκέπτης μας θα είναι απολύτως απαλλαγμένος από τον κορωνοϊό. Εκτιμάμε  ότι πολύ γρήγορα η διεθνής υγειονομική κοινότητα θα έχει εγκρίνει τρόπους άμεσου και ταχύτατου τεστ για κάθε επισκέπτη-ταξιδιώτη.

Τον σχεδιασμό οργάνωσης του εσωτερικού τουρισμού σε χρόνο που θα το επιτρέψουν οι συνθήκες. Αυτό μπορεί να μη βοηθάει το ΑΕΠ μας, αλλά θα αποτελέσει μια μικρή ένεση για τις τουριστικές επιχειρήσεις στους τρεις ή τέσσερις τελευταίους μήνες της τουριστικής περιόδου  ή ακόμα και για διάστημα  μετα το πέρας της τυπικά τουριστικής περιόδου.

Ανάμεσα στα μέτρα που θα ληφθούν για τις τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να προβλεφθούν απαρεγκλίτως η αναστολή του τέλους διανυκτέρευσης του 2021, η κατάργηση του ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές και η δραστική μείωσή του στον τουριστικό κλάδο μέχρι και το 2022, η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, η διευκόλυνση πληρωμής των φορολογικών βαρών και η μείωση κατά το ήμισυ μέχρι και το 2022 των τελών προσγείωσης στα αεροδρόμιά μας.
Ο τουρισμός αποτελεί κλάδο που έχει αποδειχτεί ότι αντέχει στις κρίσεις. Τόσο αυτές που σχετίζονται με την υγεία, όσο και όσες προκλήθηκαν από τρομοκρατικές ενέργειες (Δίδυμοι Πύργοι, βόμβες σε τρένα κ.ά.).

Ο τουρισμός μας αποτέλεσε το δεκανίκι που στήριξε την ελληνική οικονομία στα χρόνια της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Μπορεί ξανά και σύντομα να ανακάμψει και να καταφέρει να συνεισφέρει μέχρι και 25% στο ΑΕΠ της χώρας και αντίστοιχα ποσοστά στην απασχόληση. Από εμάς εξαρτάται να τον στηρίξουμε, όπως οφείλουμε.

ΧΡΥΣΑ ΧΑΡΙΤΑΚΗ – ΜΑΚΡΑΚΗ 

Μέλος της γραμματείας του  Τομέα Τουρισμού του ΚΙΝΑΛ και γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΚΙΝΑΛ ΧΑΝΙΩΝΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ