ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Επιδοτήσεις αγροτών για εξοικονόμηση νερού και ενέργειας

Επιδοτήσεις έως 400.000 ευρώ για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και έως 300.000 ευρώ για έργα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού φέρνουν τα νέα προγράμματα για την ανάπτυξη της υπαίθρου, τα γνωστά LEADER, που θα αρχίσουν να τρέχουν από το 2023.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύτηκε η σχετική προδημοσίευση, στην οποία σημειώνεται ότι η προκήρυξη θα βγει εντός του 2022 και θα αφορά τις Αναπτυξιακές, οι οποίες στη συνέχεια θα αναλάβουν να βγάλουν και τις αντίστοιχες δράσεις για ιδιωτικές επενδύσεις. Ειδικότερα θα επιλεγούν κατά μέγιστο αριθμό 50 περιοχές εφαρμογής, οι οποίες συνολικά μπορούν να καλύπτουν έκταση ίση έως και το 100% των επιλέξιμων περιοχών παρέμβασης LEADER. Η υποβολή από έναν φορέα περισσοτέρων της μιας πρότασης είναι αποδεκτή υπό τον όρο ότι η μία εκ των προτάσεων κυμαίνεται μεταξύ 145.000-150.000 μόνιμων κάτοικων.

Τα μυστικά

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των πράξεων για ιδιωτικές επενδύσεις μπορεί να ανέλθει άνω των 300.000 ευρώ με εξαίρεση την υπο-παρέμβαση 1.1 «Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων» όπου ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι τα 400.000 ευρώ, ενώ η μέγιστη ενίσχυση για άυλες πράξεις δεν μπορεί να υπερβεί τα 40.000 ευρώ. Δικαιούχοι μπορούν να είναι υφιστάμενοι ή υπό σύσταση φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που βάσει καταστατικού ή άλλου νόμιμου εγγράφου δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα. Αναλυτικά:

* Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων: Στη μεταποίηση, οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν στην ίδρυση ή στον εκσυγχρονισμό, συμπεριλαμβανομένης και της εμπορίας, μεταποιητικών μονάδων γεωργικών τοπικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν. Επιδοτούνται σε ποσοστό από 65% έως 80% επενδύσεις από νέους γεωργούς ηλικίας έως 40 ετών, στα μικρά νησιά του Αιγαίου, αλλά και όσα έργα συμβάλλουν στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, της βιώσιμης και αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, της ανάσχεσης και αντιστροφής της απώλειας βιοποικιλότητας και της καλής διαβίωσης των ζώων.

Σημειώνεται ότι αποκλείονται όσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί σε τομεακό πρόγραμμα.

* Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή μη γεωργικών προϊόντων: Επιλέξιμες είναι οι επενδύσεις που σχετίζονται με την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό, συμπεριλαμβανομένης και της εμπορίας, μεταποιητικών μονάδων γεωργικών τοπικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν.

* Ενίσχυση μονάδων του δασοκομικού τομέα

* Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση. βιοτεχνιών και χειροτεχνίας.

Εξοικονόμηση

Σε ό,τι αφορά στη δράση για την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, στην ενίσχυση βιο-οικονομίας και κυκλικής οικονομίας, οι επενδύσεις θα έχουν επιδότηση έως 65% και θα αφορούν αποκλειστικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και κυρίως περιοχές με πληθυσμό μικρότερο των 150.000 κατοίκων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και αγροτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, αλλά και τα νησιά της Αττικής. Σημειώνεται ότι στις νέες παρεμβάσεις του LEADER, προτεραιότητα θα έχουν άνεργοι, γυναίκες, κοινωφελείς συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) και οι ορεινές περιοχές.

Ξεπούλησε ο «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα»

Ανάρπαστο έγινε το υποέργο «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς μέσα σε μόνο μια ημέρα υπερκαλύφθηκε σε ποσοστό 150% ο προϋπολογισμός. Οπως αναφέρει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε ανακοίνωσή του, «στις 15 Σεπτεμβρίου 2022 ξεκίνησε με πολύ μεγάλη επιτυχία η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενή Τομέα και η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προσέλκυσε επενδυτές όλων των κατηγοριών από όλες τις περιφέρειες της χώρας».

Ενδεικτικά, κατά την πρώτη μέρα λειτουργίας της πλατφόρμας στην ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr, υποβλήθηκαν συνολικά 236 αιτήσεις, υπερκαλύπτοντας το ποσό της Δημόσιας Ενίσχυσης κατά 150% φτάνοντας στο τελικό ποσό των 147 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, υποβλήθηκαν:

  • 73 αιτήσεις από δικαιούχους επιχειρήσεις του εμπορικού δικαίου (πλην ατομικές)
  • 163 αιτήσεις από δικαιούχους συλλογικούς φορείς

«Η άμεση ανταπόκριση της αγοράς και η ταχεία απορρόφηση του προϋπολογισμού του έργου, όπως έχει σχεδιαστεί, θα οδηγήσει στην επίτευξη του εκσυγχρονισμού και της βελτίωσης της ανθεκτικότητας του αγροτικού τομέα μέσα από μια σειρά επενδύσεων που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη, θα βελτιώσουν τη συνδεσιμότητα των κλάδων, θα επιτύχουν οικονομικό και ψηφιακό μετασχηματισμό καθώς και αύξηση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και βιώσιμων επιχειρήσεων», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

#pgnewsΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ