Δήμος Κισάμου

Εντός 5 ημερών οι αιτήσεις των υποψηφίων των Πανελλαδικών 2020 της Κισάμου για το ειδικό ποσοστό θέσεων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 5/10 και σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση (Υ.Α. Φ.253.2/ 128348/A5/ΦΕΚ 4331 τ.Β. 5.12.2020) με την οποία καθορίζονται η διαδικασία καθώς και οι περιοχές των οποίων, εξαιτίας φυσικών καταστροφών, οι μαθητές εντάσσονται στο ειδικό ποσοστό για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Όπως είχε ήδη ανακοινωθεί και από τον υφυπουργό Παιδείας κ. Διγαλάκη, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για τους μαθητές της τελευταίας τάξης και τους αποφοίτους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων

α) του Δήμου Καντάνου Σελίνου και

β) του Δήμου Κισσάμου

που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση – δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2020, δίνεται ειδικό ποσοστό επιπλέον θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.). Επισημαίνεται ότι στις θέσεις αυτές δεν προβλέπονται θέσεις των ένστολων τμημάτων (στρατιωτικές σχολές, αστυνομία, λιμενικό κ.α.).

Σύμφωνα με την Υ.Α.

*Ο αριθμός θέσεων που αποδίδεται στους υποψηφίους των περιοχών αυτών σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) είναι :

-Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των Ημερήσιων ΓΕΛ με το Νέο Σύστημα Εισαγωγής, αποδίδεται ποσοστό 0,12% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων

-Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των Ημερήσιων ΓΕΛ με τους όρους, προϋποθέσεις, εξεταστέα ύλη και διαδικασίες που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα), αποδίδεται ποσοστό 0,04% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων

-Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΕΠΑΛ αποδίδεται ποσοστό 0,23% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων

Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση.

*Οι δικαιούχοι υποψήφιοι των περιοχών αυτών αν θέλουν να διεκδικήσουν μία από τις προβλεπόμενες θέσεις θα πρέπει να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων εντός πέντε (5)εργάσιμων ημερών από την έκδοση της Υ.Α. (αναμένεται διευκρινιστική εγκύκλιος για να καθορισθεί αν η τελευταία ημέρα θα είναι η 12η ή 13η Οκτωβρίου) :

-Αίτηση –Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ο υποψήφιος την πρόθεση του για την υπαγωγή του στο ειδικό ποσοστό, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του και τον κωδικό υποψηφίου με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις 2020.

-Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτούσε και είχε υποβάλει ο υποψήφιος την Αίτηση– Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

*Η επιλογή για τις καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων προβλεπόμενες θέσεις, γίνεται με βάση τη δήλωση προτίμησης στο μοναδικό μηχανογραφικό δελτίο (Μ.Δ.) που έχει ήδη καταθέσει ο δικαιούχος υποψήφιος κατά την κανονική περίοδο κατάθεσης των ηλεκτρονικών Μ.Δ.

*Προϋπόθεση για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό 2020-21 (δείτε εδώ τις βάσεις και τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 για ΕΠΑΛ και για ΓΕΛ ΝΕΟ, ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ).

*Οι επιτυχόντες για την ειδική αυτή κατηγορία θέσεων, στην περίπτωση που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή, μπορούν να επιλέξουν αν θα παραμείνουν στην αρχική Σχολή επιτυχίας τους ή αν θα διαγραφούν από αυτή και θα εγγραφούν στην τελική Σχολή επιτυχίας της ειδικής αυτής περίπτωσης.

Νεκτάριος Ζουριδάκης          

Διευθυντής ΕΠΑΛ Κισάμου – Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης