Δήμος Πλατανιά

Δήμος Πλατανιά: Υποβολή αιτήσεων για τις «Λευκές περιοχές» στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς

Από τον Δήμο Πλατανιά γίνεται γνωστό, ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το έργο «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» Σχετ.ΚΥΑ Τεύχος B’ 2539/14.06.2021. Δικαιούχοι προς ένταξη στο πρόγραμμα, σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των εξής περιοχών του Δήμου:

Περιοχές Δήμου Πλατανιά που έχουν ενταχθεί στο έργο “Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας”
  Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ   Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ   Δ.Ε. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ   Δ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
·      Αποθήκες ·      Βένι ·      Κεχρές ·      Αλικιανός
·      Μανωλιόπουλο ·      Παραλία ·      Ληδιανά ·      Ασκορδαλός
·      Παλιό Γεράνι ·      Πανέθυμος ·      Λουφαρδιανά ·      Ζούρβα
·      Ζουνάκι   ·      Μεσαύλια ·      Καρές
·      Λίμνη   ·      Παλαιά Ρούματα ·      Λαγγός
·      Ντερές   ·      Κακόπετρος ·      Λάκκοι
·      Παππαδιανά   ·      Νιο Χωριό ·      Μεσκλά
      ·      Νέα Ρούματα
      ·      Ομαλός
      ·      Ορθούνι
      ·      Πρασές
      ·      Σέμπρωνας
      ·      Σκινές
      ·      Φουρνές
      ·      Χλιαρόν
      ·      Χωστή

 

Οι μόνιμοι κάτοικοι σε «Λευκή Περιοχή», μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ψηφιακά στον σύνδεσμο https://white-areas.gov.gr/ , προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετηθούν στα ΚΕΠ του Δήμου Πλατανιά. Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως τις 15  Νοεμβρίου 2022, στα Κ.Ε.Π. του Δήμου Πλατανιά:

*ΚΕΠ Πλατανιά (Γεράνι) | Τηλέφωνο: 28213 40040, 2821340041,

email: d.platania@kep.gov.gr, Fax: 2821340092

*ΚΕΠ Αλικιανού (Μουσούρων) | Τηλέφωνο: 28213 41039.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι που θα κάνουν την  αίτηση ψηφιακά, θα χρειαστούν μόνο:

*Τους κωδικούς taxisnet

*Τον ενδεκαψήφιο αριθμό Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλέξουν  να καταθέσουν την αίτηση τους σε ΚΕΠ, θα χρειαστούν μόνο:

*Το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας

*Τον ενδεκαψήφιο αριθμό Παροχής Ηλεκτρικής ΕνέργειαςΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ