Δήμος Πλατανιά

Δήμος Πλατανιά: Υπογραφή σύμβασης του έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων για την αποκατάσταση από τις καταστροφές στη δημοτική οδοποιία Βουκολιών»

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι υπογράφηκε η σύμβαση, με τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας, για την εκτέλεση του έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής τεχνικών διασταύρωσης ρεμάτων στην δημοτική οδοποιία και προστασία παραρεμάτιων περιοχών στη ΔΕ Βουκολιών», προϋπολογισμού μελέτης 1.500.000,00 €

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν την αντικατάσταση των κατεστραμμένων τεχνικών διασταύρωσης, την ανακατασκευή του οδοστρώματος σε επιλεγμένα σημεία, την δημιουργία νέων οχετών, την αντιστήριξη πρανών και την αποκατάσταση οδοστρώματος, στο δημοτικό οδικό δίκτυο το οποίο καταστράφηκε από συνεχόμενες Θεομηνίες.

Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε μετά την εκπόνηση εξειδικευμένων και σύνθετων μελετών, τις απαραίτητες εγκρίσεις από άλλες υπηρεσίες και τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η χρηματοδότηση είναι από τις πιστώσεις που είχε εξασφαλίσει ο Δήμος για τις αποκαταστάσεις από τις θεομηνίες του 2019.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ