Δήμος Πλατανιά

Δήμος Πλατανιά: Η αξιωματική αντιπολίτευση καταψηφίζει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης έτους 2020

Κυρίες και κύριοι,

Οι όποιες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οφείλουν αφενός να εξυπηρετούν το συμφέρον των δημοτών και αφετέρου να στοχεύουν στη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.

Αρχικά, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σημεία της έκθεσης  των ορκωτών, τα οποία έχουμε επισημάνει και εμείς πολλές φορές στο παρελθόν κατά τη διάρκεια συζητήσεων που αφορούσαν τους ισολογισμούς προηγούμενων ετών:

-Σελ 43:

«Σημειώνουμε ότι απευθυνθήκαμε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1204/2-2-22 έγγραφο, ζητώντας πληροφορίες για τα ολοκληρωμένα έργα, για τα υπό εξέλιξη έργα, για τα πιστοποιημένα και μη τιμολογημένα τμήματα έργων κατά την 31/12/20. Μέχρι χορήγησης της παρούσας δε λάβαμε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου επίσημη απάντηση για τα ανωτέρω ερωτήματα».

-Σελ 47:

«Κατά τη γνώμη μας ανεξάρτητα από τη μη ύπαρξη νομικής υποχρέωσης, για διαχειριστικούς λόγους θα πρέπει να τηρούνται λογιστικές-διαχειριστικές αποθήκες. Η τήρηση λογιστικών-διαχειριστικών αποθηκών απαιτεί τον ορισμό υπεύθυνων διαχειριστών οι οποίοι θα παρακολουθούν και θα συμπληρώνουν τα απαιτούμενα παραστατικά για όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα υλικά των αποθηκών βάσει μηχανογραφικού προγράμματος».

-Σελ 111:

«Ο Δήμος στη χρήση 2020, όπως και στην προηγούμενη, δεν τήρησε Αναλυτική Λογιστική (κοστολόγηση), η οποία είναι υποχρεωτική από το νόμο, λόγω αδυναμίας κύριας συγκέντρωσης αναλυτικών πληροφοριών κόστους που οφείλεται και στη μη πλήρη μηχανογράφηση του συνόλου των υπηρεσιών του. Σημειώνουμε ότι, η τήρηση της αναλυτικής λογιστικής έχει σαν αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να προσδιορίζονται με πληρότητα τα κόστη των βασικών λειτουργιών του Δήμου που εμφανίζονται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κόστος αγαθών και υπηρεσιών,  κόστος λειτουργίας διοίκησης και κόστος δημοσίων σχέσεων) καθώς επίσης και τα αναλυτικά κόστη των προαναφερόμενων υπηρεσιών του Δήμου (καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμός, τεχνικά έργα, πράσινο, κοινωνική πολιτική, πολιτισμός αθλητισμός κλπ) στη χρήση και την πλήρη συσχέτιση κόστους και εσόδου για τα ανταποδοτικά τέλη. Θεωρούμε ότι με την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης των λειτουργιών του Δήμου, θα πρέπει να γίνει πλήρης εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής, παρόλο τις δυσκολίες της, που θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ελέγχου, διαφάνειας και υπολογισμού των βασικών προσφερόμενων λειτουργιών του Δήμου σε μία ορθολογιστική βάση.

Αναφορικά με τα ζητήματα νομικής φύσης και πιο συγκεκριμένα τις εκκρεμείς δίκες, ο εκάστοτε αναγνώστης του ισολογισμού πρόκειται να προβληματιστεί με τον αριθμό αυτών.

Σε προηγούμενη συνεδρίαση με θέμα την ψήφιση του ισολογισμού, είχα κάνει αναφορά στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής, το οποίο είχαμε ψηφίσει θετικά. Αναφέραμε τις προτάσεις μας, αλλά δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε, γεγονός που μας οδηγεί στο να σκεφτούμε την  καταψήφιση του εν λόγω προγράμματος μελλοντικά.

Κατά την ψήφιση προϋπολογισμού, δώσαμε τη θετική μας ψήφο  σε προτάσεις που αφορούσαν τον καθορισμό των συντελεστών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, παρά το γεγονός πως οι συντελεστές αυτοί ήταν υψηλοί.

Λαμβάνοντας, όμως, υπ’ όψιν τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας, μη γνωρίζοντας την οικονομική εξέλιξη της χρονιάς και υποσχόμενος ο δήμαρχος ότι θα επανεξετάσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα,  στις 30/6/22, συμφωνήσαμε και ψηφίσαμε θετικά με αυτήν την προϋπόθεση. Εάν δηλαδή, η οικονομική εξέλιξη θα ήταν θετική, θα συζητούσαμε για μείωση των συντελεστών. Θα επιθυμούσα την τοποθέτηση του δημάρχου πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Είναι εμφανές πως δεν κάνουμε αντιπολίτευση με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων. Δίνουμε έμφαση στην ουσία των θεμάτων.

Οι ορκωτοί σας επεσήμαναν επανειλημμένα το θέμα της απογραφής της ακίνητης περιουσίας. Πώς είναι δυνατόν να ψηφίσουμε έναν ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του χωρίς να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα;

Κύριοι,

Οφείλατε να έχετε προχωρήσει σε ενοικίαση ή αγορά ακινήτου,  προκειμένου να στεγαστούν οι διάφορες υπηρεσίες του Δήμου και των επιχειρήσεων (στέγαση για αποθήκες εμπορευμάτων  και τήρηση λογιστικής αποθήκης, στέγαση συνεργείων, αίθουσα δημοτικού συμβουλίου κλπ), αλλά και να καλύψουμε και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη υπάρχει ή ενδέχεται να προκύψει. Η ωφέλεια που θα προκύψει θα είναι τεράστια.

Η καθημερινότητα αντιμετωπίζεται μόνο με αυτεπιστασία. Δε δύναται να αντιμετωπιστεί ούτε με εργολάβους ούτε με εξωτερικούς συνεργάτες.

Ποιος θα αλλάξει μία λάμπα; Ποιος θα κόψει ένα κλαδί που εμποδίζει τη διέλευση λεωφορείου;

Τα σπασίματα από το δίκτυο ύδρευσης και άρδευσης ποιος και πότε θα τα επισκευάσει;

Αγροτική οδοποιία απροσπέλαστη. Με την αυτεπιστασία αντιμετωπίζεται άμεσα το πρόβλημα και με μικρότερο κόστος, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουμε εργασία σε κάποιους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

Όσον αφορά την ΚΕΔΗΠ, το ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι η δακοκτονία. Γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά πως εάν ο εκάστοτε αγρότης δεν ψεκάσει ο ίδιος, πρόκειται να χάσει όλο του το εισόδημα. Εμείς έχουμε αναφέρει επανειλημμένα πως θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη, έτσι ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί συμπληρωματικός ψεκασμός, να υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή του Δήμου.

Κύριε Δήμαρχε,

Θα ήθελα να αναφερθώ για ακόμα μία φορά και στα προβλήματα της ΔΕΥΑΒΑ, για τα οποία φέρετε την κύρια ευθύνη εσείς προσωπικά.

Ως υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση είναι υποχρέωσή μας να ενημερώνουμε το Δημότη και να θίγουμε τα κακώς κείμενα.

Αντί να πραγματοποιείτε κατατμήσεις και απευθείας αναθέσεις για τα έργα, θα μπορούσατε να τα ομαδοποιείτε και να διεξάγετε διαγωνισμούς.

Είναι απαραίτητη η τήρηση λογιστικής αποθήκης. Η μη τήρησή της συνεπάγεται με την απώλεια σημαντικού χρηματικού ποσού.

Συντηρήσεις με αυτεπιστασία αυτοκινήτων, μηχανημάτων και εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΒΑ.

Για ποιο λόγο επιμένετε στη συνεργασία με τη ΔΕΗ και δε συνεργάζεστε με πάροχο; Βάσει των δεδομένων συνθηκών όμως και λόγω των σημαντικών αυξήσεων που παρατηρούμε στο κόστος του ρεύματος, αναγκαστικά θα πρέπει να προβούμε σε εναλλακτικές λύσεις, όπως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Μην προσλαμβάνετε υπεράριθμους υδρονομείς. Το γεγονός αυτό οδήγησε και στην πρόσληψη επιπλέον εποπτών, λόγω του ότι αδυνατούσατε να τους έχετε υπό τον έλεγχό σας. Υδρονομέας που ελέγχει 1040 υδρόμετρα αμοίβεται το ίδιο με υδρονομέα που ελέγχει 130 υδρόμετρα.

Προκειμένου να δοθεί ζωή στην ενδοχώρα, θα έπρεπε να έχουν κατασκευαστεί οι κάθετοι δρόμοι που θα ένωναν την ενδοχώρα με την παραλιακή ζώνη. Είναι μία κίνηση σημαντική  με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής ομορφιάς των κοινοτήτων.

Εδώ και 30 χρόνια κάνουμε λόγο για πεζοδρόμια και φωτισμό στην παλαιά εθνική οδό από Μάλεμε έως Κολυμβάρι, αλλά και για ακόμα περισσότερες αναπλάσεις στην παραλιακή ζώνη. Η σάρωση πρέπει να πραγματοποιείται με αυτεπιστασία, καθώς τα οφέλη είναι πολλά και από οικονομικής άποψης αλλά και λόγω του ότι δημιουργούνται θέσεις εργασίας όπως έχουμε προαναφέρει.

Υπενθυμίζουμε πως στην εισήγησή μας κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού είχαμε δηλώσει ότι ο τουρισμός όπως έχει μετεξελιχθεί σήμερα στην εποχή μας διατρέχει 3 κινδύνους:

  1. Από εταιρείες Low Cost και ειδικά τη Ryanair η οποία ελέγχει μεγάλο ποσοστό αφίξεων.
  2. Από τη Fraport η οποία ελέγχει αεροδρόμιο (με ό,τι σημαίνει αυτό σε σύγκριση με το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όσον αφορά φόρους-τέλη κ.λ.π)
  3. Από τις Σκανδιναβικές χώρες, καθώς από αυτές εξαρτάται το 50% των αφίξεών μας. Για αυτόν τον λόγο τονίζουμε ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η διεύρυνση της τουριστικής μας αγοράς με τη δυναμική προσέλκυση επισκεπτών από χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα κτλ.

Μουσείο Αλιείας-Άλμα ΑΕ: Έχετε πραγματοποιήσει κάτι από αυτά που ειπώθηκαν στη συζήτηση με το δικηγόρο κύριε Δήμαρχε;

Ναυαγοσωστική προστασία: Με δική μας οργάνωση θα έχουμε οικονομικό όφελος, θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και  δε θα χρειαστεί να υποκύψουμε ξανά σε εκβιασμούς κανενός εργολάβου.

ΕΑΛΟ: Σας έχουμε αναφέρει πως σε οποιαδήποτε θέση και εάν βρίσκεται η επιχείρηση, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε στην επίλυση όποιων προβλημάτων.

ΔΙΚΤΥΝΝΑ: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έστω και καθυστερημένα θα λειτουργήσει το 2023.

Φράγμα Βαλσαμιώτη: Απ’ όσο γνωρίζουμε το 2023 θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.

Αεροδρόμιο Μάλεμε: Παλαιότερα είχαμε αναφέρει να εξετάσουμε το εν λόγω θέμα μετά την πανδημία και την ελληνοτουρκική κρίση. Δυστυχώς τώρα μάλλον θα πρέπει να λέμε πως είναι χρήσιμο για την ελληνοτουρκική κρίση.

Πολιτιστικοί Σύλλογοι-Αθλητικά Σωματεία: Ισομερής κατανομή οικονομικής ενίσχυσης για όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους και τα αθλητικά σωματεία.

Κατασκευή των υπόλοιπων νησίδων για την προστασία της ακτής: Εφαρμογή της μελέτης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Μελέτη Μουντζούρη)

ΒΟΑΚ: Μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε σε ποιο σημείο βρίσκεται το έργο αυτό και εάν αφορά όλη την Κρήτη.

Φράγμα Ντεριανό-Σεμπρωνιώτη: Ένα έργο που θα λύσει τα προβλήματα Δήμου Κισσάμου και του Δήμου Πλατανιά.

Ολοκληρώνοντας, ο Δήμος έχει μεγάλες προοπτικές. Η γεωργία, η κτηνοτροφία και ο τουρισμός προσδίδουν μεγάλη δυναμική, όμως απαιτείται σκληρή δουλειά, σωστή διαχείριση, υπευθυνότητα και δικαιοσύνη απέναντι σε όλους τους δημότες.

Με εκτίμηση

Επικεφαλής Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Δήμου Πλατανιά,

Ντουντουλάκης Μανώλης

 

 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ